POZIV - "Četvrti dan otvorenih vrata u Staroj Sušici"

"Četvrti dan otvorenih vrata u Staroj Sušici" održat će se 28. lipnja 2017. godine (srijeda) u 11,00 sati u prostorijama Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko - goranske županije na adresi Karolinska cesta 87, Stara Sušica. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije