Aktiviraj pristupačnost

Ulica Brgučena u Omišlju

Početkom lipnja završena je obnova ulice Brgučena u Omišlju koja je zbog dotrajalosti i niza prekopa bila prepuna oštećenja i rupa. Usporedno su se obavljali radovi na ugradnji rubnjaka i nogostupa.

Potez obuhvaćen radovima  bio je od raskrižja Servisno-uslužne zone Pušća do kružnog toka u centru Omišlja. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije