Poziv za pisano testiranje i intervju - Javni natječaj za Višeg stručnog suradnika 2 za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo i Obavijest o promjeni termina testiranja

         
        REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
             OPĆINA OMIŠALJ
              UPRAVNI ODJEL
 Povjerenstvo za provedbu natječaja
 
KLASA: 112-01/17-01/3
URBROJ: 2142-06-17-01-14
Omišalj, 7. rujna 2017. godine
 
 
U Pozivu za pisano testiranje i intervju u vezi sa Javnim natječajem za prijam u službu u Upravni odjel Općine Omišalj - Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na radno mjesto Viši stručni suradnik 2 za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo, a koji poziv je objavljen 4.9.2017. godine, vrijeme održavanja pisanog testiranja i intervjua mijenja se i glasi:
 
„- pisano testiranje održat će se u utorak 12.9.2017. godine s početkom u 14,00 sati na adresi Općina Omišalj, Prikešte 13, Omišalj, a
 
- intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, provest će se istog dana, u utorak 12.9.2017. godine s početkom u 15,30 sati.“
 
O navedenom su kandidati pozvani na pisano testiranje i intervju obaviješteni putem telefona i e-maila 7. rujna 2017. godine.
 
                                                                                                           Predsjednica
                                                                                                      Snježana Baždarić, v.r.

                                                                        

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije