Aktiviraj pristupačnost

Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj - 21. rujna 2017.

           REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
                OPĆINA OMIŠALJ
               OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA: 021-05/17-01/8
URBROJ: 2142-06-17-01-1
Omišalj, 15. rujna 2017. godine
 
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
 
2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
21. rujna 2017. godine (četvrtak) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
             Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Izvješće Mandatnog odbora o podnesenoj ostavci
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu
3. Izvještaj o radu Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine
4. Prijedlog zaključka o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Omišalj
5. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
6. Prijedlog sporazuma o naknadi za oduzeto zemljište
 
Napomena:
Izvješće pod točkom 1. bit će podneseno na sjednici.
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                            Anto Trogrlić, v.r.
                                                     
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije