Aktiviraj pristupačnost

Zapisnik s 1. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 28. lipnja 2017. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 19.00 sati.
 
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Anto Trogrlić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Davor Albaneze, Heidy Babaić, Dina Blažević, Nikola Dapčić, Adriana Dojčinović, Nikola Dujmović, Alen Grego, Vjekoslav Jakominić, Dunja Mihelec, Zdravko Radović, Marijana Šunić i Anto Trogrlić.
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Ivica Blažević, predsjednik Mjesnog odbora Omišalj,
- Alija Durić, predstavnik bošnjačke nacionalne manjine u Općini Omišalj,
- Maja Mahulja, Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj i voditelji odsjeka Snježana Baždarić, Jelena Bigović iz Odsjeka za društvene djelatnosti te viši stručni suradnik za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Željko Feretić, t.d. Pesja Nautika d.o.o.,
- Tihomir Dragičević, Dolores Pujas – Majurec, Damir Musić i Marin Vukelić, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Mladen Trinajstić, novinar Novog lista,
- Ernest Marinković, novinar Glasnika Općine Omišalj.
 
Predsjednik Vijeća utvrdio je da član Općinskog vijeća Zdravko Radović po prvi puta prisustvuje sjednici Općinskog vijeća. Sukladno članku 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Omišalj, Zdravko Radović je pred predsjednikom Vijeća dao i potpisao svečanu prisegu.        
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća od 7. lipnja 2017. godine.
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Marijana Šunić postavila jesljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Na jesen kreće nova naplata komunalnog otpada. Da li se nešto poduzelo da se promijeni način na koji se obračunava cijena komunalnog otpada?“
Općinska načelnica odgovorila je da drugačija naplata od postojeće naplate po kvadraturi nije bila moguća do donošenja nove Uredbe Vlade RH. Budući da je Uredba donesena, na sljedećoj Skupštini Ponikve bit će razmatrana i ta tema. To je tema koja je bila aktualna i u prethodnom mandatu, a sad imamo osnovu da se problem riješi.
 
Dunja Mihelec  postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Jučer je na RTL-u bila emisija Potraga, a tema je bila DINA Petrokemija i zbrinjavanje opasnih kemikalija. Molila bih Načelnicu, s obzirom da je bila u toj emisiji, da mi kaže kada je to snimano i da li se poslije snimanja te emisije dobilo bilo kakvo očitovanje od strane Ministarstva zaštite okoliša. Ima li kakvih pomaka po tom pitanju?“
Općinska načelnica odgovorila je da je emisija snimana prošli tjedan. Po stupanju novog Ministra na dužnost, Tomislava Ćorića, Općina Omišalj je odmah idući dan uputila dopis Ministru u kojem je izrazila očekivanje izvršenja onog što nije izvršilo prethodno Ministarstvo, odnosno ministar Slaven Dobrović, a to je pisani zaključak Ministra s planiranim datumom donošenja odluke o sanaciji odnosno proglašenja DINA Petrokemije crnom točkom do 1.10.2017. Do danas mi nismo dobili odgovor, ali ga očekujemo.
2. „Razvoj situacije u Kampu Pušća? Kako vidim u tijeku su radovi, a prethodne najave su bile o nekakvim rokovima otvorenja, pa ima li kakvih saznanja o novom mogućem datumu?“
Općinska načelnica odgovorila je da je krajem prošlog tjedna bila na terenu tj. u kampu sa vlasnikom odnosno predstavnikom nositelja prava građenja. Radovi su još uvijek u tijeku. Vidljiv je velik pomak u smislu da je dio objekata završen, da su sve ceste unutar kampa pripremljene za asfaltiranje. Sam vlasnik je rekao da očekuje asfaltiranje kroz tjedan dana. Rekao je da su prekoračili rok koji su optimistično postavili za 15.6., međutim da se nadaju da će u srpnju kamp ipak otvoriti. Pritom su nailazili i na prepreke koje je bilo potrebno rješavati npr. kod provedbenih projekata. Podsjetila je prisutne da osnivač prava građenja prema ugovoru ima rok od 5 godina za dostizanje tri zvjezdice. Zasad je prošla godina i pol, pa još uvijek ima vremena.
 
Dina Blažević  postavila je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Kada se planiraju završiti radovi u ulici Kralja Tomislava i ulica pustiti u promet? Radovi su dozvoljeni do lipnja, sad je već kraj mjeseca, a radovi su još uvijek u tijeku, što je problematično zbog gostiju. Isto vrijedi i za radove na Rivi, a brusi se i kamen pored Hotela Jadran. Ispada da nismo dobro pripremljeni za turističku sezonu, a smatram da je svima u interesu da naši gosti budu zadovoljni.“
Općinska načelnica odgovorila je da je dio radova dozvoljen samo do 15.6., a ostali radovi se mogu izvoditi i nakon tog roka. Općina Omišalj je dala suglasnost za izvođenje radova u ulici Kralja Tomislava jer su to svakako radovi od javnog interesa. Ukoliko se ta ulica ne bi asfaltirala, onda bi turisti vozili po makadamu. Slaže se da je svima u interesu da turisti dođu u mjesto koje je uređeno i gdje nema radova. No s obzirom da su projekti vezani uz proračunsku godinu koja počinje 1.1. a završava 31.12., a uzevši u obzir i postupke kao što je javna nabava, velike projekte nije moguće dovršiti prije sezone. Što se tiče radova na Rivi, to je vrlo opsežan posao, posebice u morskom dijelu koji se tiče ŽLU, pa bi se za to pitanje trebalo njima obratiti. Što se tiče brušenja kamena u samoj luci, slaže se da je to problem. Napominje da su to radovi od javnog interesa te bi bilo suludo ostaviti ih nedovršene. Takvi radovi vjerojatno se neće ponovno izvoditi još 20,30 godina, pa je malo strpljenja svima na korist.
 
Vijeće je na prijedlog članova Vijeća iz reda predstavničke manjine jednoglasno uvrstilo u dnevni red sljedeću točku:
„Prijedlog odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj“
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
1. a) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine, sa Izvješćem o Odluci Općinske načelnice o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcijama proračuna za 2018. i 2019. godinu
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
c) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
d) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu
e) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu
2. Prijedlog drugih izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2017. godinu
3. Izvješće Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine
4. Prijedlog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga
5. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za  III. i IV. tromjesečje 2017. godine
6. Prijedlog sklapanja ugovora o prijenosu prava vlasništva u korist HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
7. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
8. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo
9. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
10. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo
11. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun, financije i imovinu
12. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu, sport i društvene djelatnosti
13. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
14. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu i međuopćinsku suradnju i javna priznanja
15. Prijedlog odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
a) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine, sa Izvješćem o Odluci Općinske načelnice o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcijama proračuna za 2018. i 2019. godinu
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
c) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
d) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu
e) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu
 
Prijedlozi akata s obrazloženjem dostavljeni su članovima Vijeća uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U zajedničkoj raspravi sudjelovali su:Dunja Mihelec, Marijana Šunić i Mirela Ahmetović
Dunja Mihelec izjavila je da je bivši sastav Odbora za proračun i financije koji je djelovao do raspuštanja prošlog saziva ovaj prijedlog dobio na razmatranje, te je dao pozitivno očitovanje na navedene prijedloge akata.
 
Vijeće je, nakon rasprave, pristupilo pojedinačnom glasovanju o prijedlozima akata, i to:
 
a) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine, sa izvješćem o Odluci Općinske načelnice o preraspodjeli sredstava usvojen je sa 11 glasova za i 1 suzdržanim glasom.
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne   infrastrukture za
2017. godinu usvojen je sa 11 glasova za i 1 suzdržanim glasom.
c)Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu usvojen je sa 11 glasova za i 1 suzdržanim glasom.
d) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu usvojen je jednoglasno.
e) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu usvojen je jednoglasno.
 
Predsjednik Vijeća Anto Trogrlić utvrdio je da je Vijeće u predloženom tekstu donijelo:
 
a) Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine
b) Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
c) Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
d) Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu i
e) Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu.
 
Točka 2.
Prijedlog drugih izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2017. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog drugih izmjena Programa s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
        
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Druge izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2017. godinu.
 
Točka 3.
Izvješće Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje
siječanj - prosinac 2016. godine
 
Članovima Vijeća Izvješće o radu Općinske načelnice za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godinedostavljeno je uz poziv za sjednicu.
Izvještaj je podnijela Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojilo Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine.
 
 
Točka 4.
Prijedlog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga
 
Članovima Vijeća Prijedlog pravilnika s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Valentina Marohnić.
U raspravi su sudjelovali: Marijana Šunić, Valentina Marohnić, Mirela Ahmetović i Dunja Mihelec.
Marijana Šunić je napomenula da je u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika, predložila da Općina uključi veći broj obrtnika u poslove sa Općinom Omišalj u cilju osiguranja pravednije podjele posla. Načelnica je odgovorila da Općina priprema obrazac koji će biti upućen svima sa registriranim sjedištem na području općine Omišalj, a kojim će se prikupiti detaljne informacije o svim mogućim izvoditeljima na području općine Omišalj.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga.
 
 
Točka 5.
Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za  III. i IV. tromjesečje 2017. godine
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
        
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za  III. i IV. tromjesečje 2017. godine.
 
 
Točka 6.
Prijedlog sklapanja ugovora o prijenosu prava vlasništva u korist HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 
Članovima Vijeća Prijedlog zaključka s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno usvojilo Prijedlog sklapanja ugovora o prijenosu prava vlasništva u korist HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. i donijelo sljedeći zaključak:
1. Povodom zahtjeva HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, a za potrebe gradnje i ishođenja građevinske dozvole infrastrukturne građevine TS 20/0,4 kV KAMP PUŠĆA, daje se suglasnost da Općina Omišalj kao vlasnik zemljišta sklopi ugovor o prijenosu prava vlasništva u korist HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 46830600751, bez naknade, za k.č. 82/7, upisanu u z.k.uložak 432 k.o. Omišalj – Njivice, površine 80 m², sve sukladno Zakonu o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11).
2. Ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Omišalj za sklapanje ugovora iz točke 1. ovog zaključka.
 
Točka 7.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova
Odbora za statutarno-pravna pitanja
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je na sjednici.
Uvodno obrazloženje podnio je Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Davor Albaneze.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno – pravna pitanja.
 
Točka 8.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova
Odbora za razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je na sjednici.
Uvodno obrazloženje podnio je Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Davor Albaneze.
U raspravi su sudjelovali: Marijana Šunić, Anto Trogrlić, Dina Blažević, Davor Albaneze, Nikola Dujmović i Nikola Dapčić.
Marijana Šunić je u ime oporbe izrazila nezadovoljstvo budući da oporba nije sudjelovala niti s jednim članom u sastavu odbora Općinskog vijeća, a da praksa nalaže da netko od oporbe bude u sastavu odbora. Anto Trogrlić je odgovorio da ni Zakon, a ni Poslovnik o radu Općinskog vijeća na to ne obvezuje, te da se u sastavu odbora nalazi i velik broj nestranačkih osoba, a ima ih čak i iz HDZ-a. Nikola Dujmović je napomenuo da su u odborima zastupljeni i članovi HDZ-a. Dina Blažević je napomenula da se slaže sa primjedbom Marijane Šunić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, sa 9 glasova za, 2 glasa protiv i 1 suzdržanim glasom donijelo Odluku o izboru predsjednika i članova Odbora za razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo.
 
Točka 9.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova
Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je na sjednici.
Uvodno obrazloženje podnio je Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Davor Albaneze.
 
Vijeće je, bez rasprave, sa 9 glasova za, 2 glasa protiv i 1 suzdržanim glasom donijelo Odluku o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
 
 
Točka 10.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je na sjednici.
Uvodno obrazloženje podnio je Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Davor Albaneze.
 
Vijeće je, bez rasprave, sa 9 glasova za, 2 glasa protiv i 1 suzdržanim glasom donijelo Odluku o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo.
 
 
Točka 11.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova
Odbora za proračun, financije i imovinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je na sjednici.
Uvodno obrazloženje podnio je Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Davor Albaneze.
 
Vijeće je, bez rasprave, sa 10 glasova za i 2 glasa protiv donijelo Odluku o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun, financije i imovinu.
 
 
Točka 12.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova
Odbora za kulturu, sport i društvene djelatnosti
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je na sjednici.
Uvodno obrazloženje podnio je Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Davor Albaneze.
 
Vijeće je, bez rasprave, sa 9 glasova za, 2 glasa protiv i 1 suzdržanim glasom donijelo Odluku o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu, sport i društvene djelatnosti.
        
 
Točka 13.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova
Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je na sjednici.
Uvodno obrazloženje podnio je Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Davor Albaneze.
 
Vijeće je, bez rasprave, sa 9 glasova za, 2 glasa protiv i 1 suzdržanim glasom donijelo Odluku o izboru predsjednika i članova Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu.
 
Točka 14.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova
Odbora za međunarodnu i međuopćinsku suradnju i javna priznanja
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je na sjednici.
Uvodno obrazloženje podnio je Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Davor Albaneze.
 
Vijeće je, bez rasprave, sa 9 glasova za, 2 glasa protiv i 1 suzdržanim glasom donijelo Odluku o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu i međuopćinsku suradnju i javna priznanja.
 
Točka 15.
Prijedlog odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj
 
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je naknadno.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
Sjednica je zaključena u 19:50 sati.
 
 
KLASA: 021-05/17-01/7
URBROJ: 2142-06-17-01-2
 
 
Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                              Općinskog vijeća Općine Omišalj
Valentina Marohnić, v.r.                                                      Anto Trogrlić, v.r. 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije