Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Javna nabava radova na rekonstrukciji društvenog doma u Omišlju

Na temelju članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, dalje ZJN 2016.), javni naručitelj Općina Omišalj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova na rekonstrukciji društvenog doma u Omišlju stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, u trajanju od najmanje pet dana računajući o dana objave na internetskim stranicama Općine Omišalj www.omisalj.hr
 
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno 9. listopada 2017. bit će otvoreno do 17. listopada 2017.
 
Tijekom trajanja savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: opcina@omisalj.hr zaključno sa danom 17. listopada 2017., putem obrasca koji se nalazi u privitku.
 
Po isteku navedenog roka, Općina Omišalj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na ovom mjestu.

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije