Obavijest o Javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na temelju članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, br. 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-351-03/17-02/74, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-6 od 13. listopada 2017. godine objavljuje početak 

 

JAVNE RASPRAVE 


o Studiji o utjecaju na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a 

 

1. Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a (u daljnjem tekstu: Studija) započet će 30. listopada i trajat će do 28. studenoga 2017. godine.

 

2. Tijekom javne rasprave, javni uvid u Studiju može se obaviti u:

- velikoj vijećnici Općine Omišalj, Omišalj, Prikešte 13,

 radnim danom od 9,00 do 16,00 sati,

- Informativnom centru Grada Rijeke - RI INFO, Rijeka, Korzo 18 b,   

 radnim danom od 8,00 do 10,00 i od 14,00 do 16,00 sati. 

 

3. Studija će s danom početka javne rasprave biti objavljena javnosti i zainteresiranoj javnosti i na internetskim  stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike: http://puo.mzoip.hr/hr/puo/puo-postupci-2017.html

 

4. Javno izlaganje o Studiji održat će se dana:

- u srijedu, 15. studenoga 2017. godine, u sportskoj dvorani Osnovne škole „Omišalj“ u Omišlju, Baječ 8, s početkom u 17,00 sati.

 

5. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti 

      mogu se:

- upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, 

- dostaviti u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Slogin kula bb, s naznakom Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš, te na e-mail adresu: jelena.canik@pgz.hr zaključno s danom završetka javne rasprave. 

 

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.   

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

 

Studija će s danom početka javne rasprave biti objavljena javnosti i zainteresiranoj javnosti te na internetskim  stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike putem linka: http://puo.mzoip.hr/hr/puo/puo-postupci-2017.html

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije