Aktiviraj

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Temeljem Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN140/09), Općina Omišalj objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Proračuna Općine Omišalj za 2018. s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu i Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna za 2018. godinu.

Pozivaju se  svi zainteresirani građani da dostave svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge.

Obrazac i Nacrt prijedloga Proračuna Općine Omišalj za 2018. s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu nalaze se ovdje.

Obrazac i Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna za 2018. godinu nalaze se ovdje.

Obrazac i Nacrt prijedloga Trećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu nalaze se ovdje.

Izvješća o provedenom savjetovanju nalaze se ovdje.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije