Odluka o ustupanju zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj


Na temelju članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 20. prosinca 2012.godine donijelo je

ODLUKU
o ustupanju zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj

1. Darku Juzbašiću iz Njivica, Cvjetni trg 10, HRVI iz Domovinskog rata, ustupa se bez naknade jedno građevinsko zemljište za stambenu namjenu u naselju Omišalj, i to dio z.č. 1378/1 k.o. Omišalj, površine 539 m2.

2. Ovlašćuje se Općinski načelnik Tomo Sparožić za potpis Ugovora o ustupanju zemljišta u vlasništvo bez naknade.

Klasa: 021-05/12-01/10

Ur. broj: 2142-06-12-01-7

Omišalj, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije