Aktiviraj pristupačnost

Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj - 31.1.2018.

           REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
                OPĆINA OMIŠALJ
               OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA: 021-05/18-01/01
URBROJ: 2142-06-18-01-1
Omišalj, 26. siječnja 2018.
 
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
 
4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
31. siječnja 2018. (srijeda) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
 
 Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
 
1. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
2. Prijedlog odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
3. a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2017.
    b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2018.
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                       Anto Trogrlić, v.r.
                                                      -
 
-Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-
 
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije