Aktiviraj pristupačnost

Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 22. studenog 2017. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
 
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Anto Trogrlić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Davor Albaneze, Heidy Babaić, Dina Blažević, Adriana Dojčinović, Nikola Dujmović, Alen Grego, Vjekoslav Jakominić, Dunja Mihelec, Dea Musić, Zdravko Radović i Marijana Šunić.
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Zlatko Klobas, predsjednik Mjesnog odbora Njivice,
- Alija Durić, predstavnik bošnjačke nacionalne manjine u Općini Omišalj,
- Maja Mahulja, Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj i voditelji odsjeka Snježana Baždarić i Ana Cetina, Jelena Bigović iz Odsjeka za društvene djelatnosti te Viša stručna suradnica za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Tihomir Ilijić, direktor t.d. Pesja Nautika d.o.o.,
- Stela Kraljić i Damir Musić, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Ernest Marinković, novinar Glasnika Općine Omišalj.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća od 22. rujna 2017. godine.
 
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Dina Blažević postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Pohvalila bih angažman Općine što se tiče Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, prvenstveno mislim na područje obrazovanja i nabavu udžbenika, školskog pribora, financiranje prijevoza učenika, stipendija i sl., a moje pitanje je da li ste možda razmišljali o sufinanciranju deficitarnih zanimanja?“
Općinska načelnica je zahvalila na pohvali i odgovorila da je Upravni odjel zaslužan za realizaciju svih navedenih programa. Što se tiče pitanja odgovorila je da se o tome razmišljalo, ali da s obzirom na dijapazon svih stipendija kojima je obuhvaćen velik broj studenata, kao i socijalne stipendije, nismo se odlučili da stipendiramo deficitarna zanimanja u 2018., ali ne znači da to nećemo u budućnosti napraviti. Naša odluka je da stipendiramo sva zanimanja, da širimo stipendije i ispod prosjeka koji su uobičajeni na otoku Krku, a to su i prosjeci ispod 4,0 odnosno 3,5. Sukladno tome imamo i stipendiste na koje se odnose ta deficitarna zanimanja, dakle jedan dio je već obuhvaćen postojećim stipendijama, iako je vrlo teško definirati deficitarna zanimanja. Nama je bitno što više ljudi obuhvatiti stipendijama.
2. „Da li imate kakvih saznanja o izgradnji 3 zgrade na području Peharčeka. Navodno je riječ o 3 zgrade sa 6 stanova, a planirane su još 3. Ispada da Njivice kreću putem apartmanizacije, nadam se da to nije tako, jer bi tu apartmanizaciju trebala pratiti i infrastruktura.“
Općinska načelnica odgovorila je da Općina ima saznanja o 3 zgrade koje se grade na privatnoj parceli, a sukladno UPU 2- Njivice. Snježana Baždarić je nadodala da za te tri zgrade postoji građevinska dozvola i da se radovi izvode sukladno dozvoli, a da o tome da su planirane još 3 zgrade nemamo saznanja.
 
Marijana Šunić postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što se dešava sa javnom rasvjetom u Omišlju i Njivicama, da li se nešto pokvarilo?“
Općinska načelnica odgovorila je da bi vijećnica trebala precizirati na koju ulicu misli, ali da postoje okolnosti zbog kojih javna rasvjeta prestane raditi kao što je kvar ili problem koji je HEP imao sa signalom koji prima, kada dio u središtu grada nije svijetlio, ali to je bila stvar HEP-a. Ako se uoči da negdje ne radi javna rasvjeta, onda treba prijaviti kvar da bi službe izašle na teren. Za održavanje javne rasvjete zadužene su Ponikve d.o.o., pa se njima može uputiti poziv, a naravno i općinskim službama. Ako ne zamijetimo sami, kada dobijemo prijavu proslijedimo je Ponikvi, ako to građani ne učine sami. Nema informacija da se nešto posebno događa, izuzev ovog slučaja sa signalom HEP-a, ali možemo zatražiti informaciju u slučajevima gdje se cijela javna rasvjeta u nekoj ulici ugasi.
2. „Izostala je zastava 5.8.2017. u Njivicama, HDZ nije reagirao, ali ovo sad 18.11. u subotu, da imamo Dane palačinki i bend koji nas zabavlja, mislim da je nedopustivo, šta se desilo?“
Općinska načelnica odgovorila je da u vezi zastave nema nikakvih saznanja, koliko je njoj poznato sve su bile uredno postavljene, ali može se provjeriti čim se utvrdi o kojoj zgradi je riječ. Što se tiče Dana palačinki, ona je o tome dobila i upit putem službenog facebooka, te tražila pojašnjenje Upravnog odjela. Taj dan je organizirana humanitarna manifestacija besplatne podjele palačinki i bezalkoholnih pića, a u vezi humanitarne akcije za potrebitu obitelj upravo jednog branitelja sa područja Općine Omišalj. Manifestacija se odvijala od 15 do 17 sati, dakle popodne, i nisu se svirale feštarske pjesme. Općina Omišalj se javno ispričala ukoliko je povrijedila nečije osjećaje. Napomenula je da su od niza branitelja koji su prisustvovali manifestaciji, jer im se činilo vrlo lijepim od Općine da organizira humanitarnu akciju za jednog od njihovih suboraca, dobivene pohvale. Međutim istaknula je da je dala uputu Upravnom odjelu Općine Omišalj i Turističkoj zajednici koja je suorganizator te manifestacije, da se ubuduće izbjegavaju takvi datumi, jer nemamo svi isto mišljenje o navedenom. Cilj i namjera su bili dobri, a ubuduće će se o svemu iznesenom voditi računa.
 
Dea Musić postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Imam pitanje u vezi prošlog broja Glasnika, broj 110, stranica 3. Zanima ma da li novinar smije davati vlastite stavove i pisati neistine, jer je navedeno da se HDZ prilično raskolio i da u odbore nisu izabrani Šunićkini favoriti. Pa nas zanima otkuda ta informacija da je raskol u HDZ-u i da nisu izabrani Šunićkini favoriti. Molim pisani odgovor.
Općinska načelnica odgovorila je da može zatražiti odgovor od novinara.
2. „Zašto su wc-i na tržnici i Večji stalno zaključani, da li je problem u održavanju i da li bi trebali biti cijelo vrijeme otključani?“
Općinska načelnica odgovorila je da wc-i na Večji ne bi trebali biti stalno otključani i da rade za vrijeme sezone. To su javni wc-i, ali o njima u smislu održavanja i zaključavanja brinu Hoteli Omišalj o svom trošku s obzirom da su njihovi gosti najbrojniji korisnici predmetne plaže. Pročelnica Upravnog odjela je nadodala da se wc zaključava nakon 22 sata. Što se tiče tržnice, javni wc radi svaki dan, i to od 1.10. do 31.5. od 7 do 17 sati, a od 1.6. do 30.9. od 7 do 22 sata. U pravilu su wc-i cijelu noć otvoreni u velikim gradovima gdje postoji i osoba koja dežura cijelu noć.
 
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D N E V N I      R E D
1. Informacija o aktivnostima Općine Omišalj vezanim za projekt izgradnje plutajućeg LNG terminala u Omišlju
2. a) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine
b) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
c) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
d) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu
e) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu
3. Prijedlog trećih izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Omišalj za 2017. godinu
4. Prijedlog prvih izmjena Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
5. Prijedlog prvih izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
6. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za četvrto tromjesečje 2017.godine
7. a) Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu i plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2018. do 2020. godine
b) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
c) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
d) Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu
e) Prijedlog programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2018. godinu
8. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu
9. Prijedlog programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2018. godinu
10. Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
11. Prijedlog programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu
12. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2018. godinu
13. a) Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2018. do 2020. godine
b) Prijedlog plana davanja koncesija na području općine Omišalj za 2018. godinu
14. Prijedlog odluke o pristupanju Općine Omišalj Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini
15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o porezima Općine Omišalj
16. Prijedlog za otkup zemljišta na lokaciji Mirine –Fulfinum
17. Utvrđivanje popisa ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti:
a) održavanja čistoće
b) održavanja javnih površina
18. Prijedlog ugovora o obavljanju knjižnične djelatnosti za Općinu Omišalj u knjižnici „Vid Omišljanin“ kao ogranku Gradske knjižnice Rijeka u 2018. godini
19. Dodatak 2 Sporazuma o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Informacija o aktivnostima Općine Omišalj vezanim za projekt izgradnje plutajućeg LNG terminala u Omišlju
 
Članovima Vijeća informaciju je usmeno podnijela Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Anto Trogrlić, Marijana Šunić, Mirela Ahmetović, Dina Blažević, Dunja Mihelec, Dea Musić, Zdravko Radović, Nikola Dujmović i Vjekoslav Jakominić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, primilo k znanju informaciju, te sa 8 glasova za i 4 suzdržana glasa donijelo sljedeće zaključke:
 
1. Općinsko vijeće se ne slaže s izgradnjom predloženog projekta plutajućeg LNG terminala jer je, ovakav kakav se nudi, za našu Općinu gospodarski štetan, a ekološki rizičan.
2. Smatramo da je Studija utjecaja na okoliš izrađena površno te da nije cjelovita i stručno utemeljena upravo s aspekta gospodarskih učinaka i očuvanja okoliša, budući da projekt ozbiljno ugrožava našu dominantnu gospodarsku djelatnost – turizam.
Izgradnja predloženog plutajućeg LNG terminala umanjuje mogućnost korištenja, pa čak i onemogućuje upotrebu područja koje je planirano za industriju (područje nekadašnje DINA Petrokemije), a istovremeno proširuje industrijsku zonu, što se smatra neracionalnim i neprihvatljivim.
3. Općinsko vijeće očekuje od Općinske načelnice poduzimanje svih političkih i pravnih postupaka u cilju zaštite turističkog gospodarstva i njihovih aktualnih veoma značajnih investicija.
4. Uzimajući u obzir i činjenicu da je ovaj projekt dijelom financiran sredstvima kohezijskog fonda Europske unije, čiji standardi ne bi trebali tolerirati projekte koji zaustavljaju razvoj lokalne zajednice i nanose direktnu štetu postojećem gospodarstvu i drugim investitorima, Općinsko vijeće očekuje od Općinske načelnice da o slabostima i štetnosti ovog projekta obavijesti i nadležna tijela Europske unije.
 
 
Točka 2.
a) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine
b) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
c) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
d) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu
e) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu
 
Prijedlozi akata s obrazloženjem dostavljeni su članovima Vijeća uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović te je napomenula da se u projekcijama potkrala greška i da se ne mijenjaju projekcije za 2018. i 2019. godinu, već ostaju iste kao što su bile u Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu, te je takav ispravak postao sastavni dio Prijedloga.
U zajedničkoj raspravi sudjelovali su:Dina Blažević, Snježana Baždarić, Dunja Mihelec i Anto Trogrlić.
 
Dina Blažević zatražila je da se, u vezi sa dijelom Proračuna koji se odnosi na otkup zemljišta na području odvojka ulice Večja, u pisanom obliku dostave imena vlasnika zemljišta.
Dunja Mihelec izjavila je u ime Odbora za proračun i financije da je Odbor zaprimio materijal, pregledao ga te se suglasio sa navedenim izmjenama.
 
Vijeće je, nakon rasprave, pristupilo pojedinačnom glasovanju o prijedlozima akata, i to:
 
a) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine, usvojen je sa 8 glasova za i 4 suzdržana glasa.
b) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne             infrastrukture za 2017. godinu usvojen je sa 10 glasova za i 2 suzdržana glasa.
c) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu usvojen je sa 10 glasova za i 2 suzdržana glasa.
d) Prijedlog trrećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu usvojen je sa 8 glasova za i 4 suzdržana glasa.
e) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu usvojen je sa 11 glasova za i 1 suzdržanim glasom.
 
Predsjednik Vijeća Anto Trogrlić utvrdio je da je Vijeće u predloženom tekstu donijelo:
 
a) Treće izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine
b) Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
c) Treće izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
d) Treće izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu i
e) Treće izmjene i dopune Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu.
  
Točka 3.
Prijedlog trećih izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Omišalj za 2017. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog trećih izmjena Programa s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Treće izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Omišalj za 2017. godinu.
 
Točka 4.
Prijedlog prvih izmjena Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog prvih izmjena Plana s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
 
Vijeće je, bez rasprave, sa 9 glasova za i 3 suzdržana glasa donijelo Prve izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu.
 
 
Točka 5.
Prijedlog prvih izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog prvih izmjena Programa s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Prve izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu.
 
 
Točka 6.
Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za četvrto tromjesečje 2017.godine
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za četvrto tromjesečje 2017.godine.
 
 
Točka 7.
a) Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu i plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2018. do 2020. godine
b) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
c) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
d) Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu
e) Prijedlog programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2018. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu s obrazloženjem i Prijedlog plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2018. do 2020. godine, a koje je utvrdila Općinska načelnica, dostavljen je 15.11.2017. godine, a preostali materijal dostavljen je uz poziv za sjednicu.
 
Na sjednici vijeća Općinska načelnica predložila je sljedeću izmjenu Prijedloga proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu:
„U Prijedlogu proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, u dijelu:
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL
Glava: 00214  UPRAVNI ODJEL
Program: 1434 UPRAVLJANJE IMOVINOM
Kapitalni projekt: K160983 DC OMIŠALJ
Konto: 42  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
iznos u visini od: „3,200.000“ kuna mijenja se u iznos od: „ 5,916.000“ kuna tj.povećava se za 2,616.000 kuna.
 
Budući da je Općinska načelnica predlagatelj predmetnog akta, navedene izmjene postale su sastavni dio Prijedloga proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020.g.
 
Općinska načelnica obrazložila je Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2018. g, kao i prijedloge programa.
U zajedničkoj raspravi sudjelovali su:Dina Blažević, Marijana Šunić, Anto Trogrlić, Mirela Ahmetović, Maja Mahulja, Dunja Mihelec i Vjekoslav Jakominić.
 
Dunja Mihelec izjavila je u ime Odbora za proračun i financije da je Odbor zaprimio prijedlog Proračuna, da ga je u skladu sa svojim ovlastima pregledao i utvrdio da je sastavljen u skladu sa zakonskom regulativom, te je dao suglasnost na navedeni Prijedlog.  
 Vijeće je zatim pristupilo pojedinačnom glasovanju o prijedlozima akata, i to:
a) Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020.           godinu usvojen je sa 8 glasova za i 4 suzdržana glasa.
 Prijedlog plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2018. do 2020. godine usvojen je sa 8 glasova za i 4 suzdržana glasa.
b) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu usvojen je     sa 10 glasova za i 2 suzdržana glasa.
c) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.           godinu usvojen je sa 8 glasova za i 4 suzdržana glasa.
d) Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu usvojen je sa 8 glasova za i 4 suzdržana glasa.
e) Prijedlog programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017.         godinu usvojen je sa 11 glasova za i 1 suzdržanim glasom.
 
Predsjednik Vijeća Anto Trogrlić, potom je utvrdio da je Vijećedonijelo:
 
a)  Proračun Općine Omišalj za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu i
Plan razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2018. do 2020. godine
b) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
c) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
d) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu
e) Program javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2018. godinu
 
 
Točka 8.
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu.
 
Točka 9.
Prijedlog programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2018. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog programa s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijeloProgram utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2018. godinu.
 
Točka 10.
Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog plana s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
 
Vijeće je, bez rasprave,s 12 glasova za i 2 suzdržana glasa donijelo Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu.
 
 
Točka 11.
Prijedlog programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog programa s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijeloProgram utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu.
        
 
Točka 12.
Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2018. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2018. godinu.
 
 
Točka 13.
a) Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2018. do 2020. godine
b) Prijedlog plana davanja koncesija na području općine Omišalj za 2018. godinu
 
Članovima Vijeća prijedlozi planova s obrazloženjem dostavljeni su uz poziv za sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Zdravko Radović, Mirela Ahmetović i Valentina Marohnić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo:
a) Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2018. do 2020. godine i
b) Plan davanja koncesija na području općine Omišalj za 2018. godinu.
 
 
Točka 14.
Prijedlog odluke o pristupanju Općine Omišalj Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Dina Blažević, Mirela Ahmetović i Dunja Mihelec.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o pristupanju Općine Omišalj Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.
 
 
Točka 15.
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o porezima Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dina Blažević, Mirela Ahmetović i Dea Musić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, sa 8 glasova za i 4 glasa protiv donijelo Odluku o izmjenama Odluke o porezima Općine Omišalj.
 
Točka 16.
Prijedlog za otkup zemljišta na lokaciji Mirine –Fulfinum
 
Članovima Vijeća materijal za točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Nikola Dujmović, Zdravko Radović, Marijana Šunić i Maja Mahulja.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno usvojilo Prijedlog za otkup zemljišta na lokaciji Mirine –Fulfinum, i to k.č. 4594 k.o. Omišalj- Njivice.
 
 
Točka 17.
Utvrđivanje popisa ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti:
a)  održavanja čistoće
b)  održavanja javnih površina
 
Članovima Vijeća materijal za točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno utvrdilo sljedeći popis ponuditelja:
 
I. Održavanje čistoće javnih, prirodnih (neuređenih) plaža izvan naselja i dječjih igrališta uz plaže, na vrijeme od 2 godine:
1. Uslužni obrt „Mak“, Šunić Marijana, Medermuniće 57a, Omišalj
2. Obrt za usluge i građevinarstvo „ISKOPI DM“, Hudorović Dubravko, Pušća 13,              Omišalj
3. Komunalne usluge „Lumin“, Frgačić Dubravko, Vršanska 26 b, Krk
4. Uslužni obrt „4M“, Car Marinko, Pećine 1, Šilo
5. Zidarski obrt „Šivolija“ Omišalj, Šivolija-Jelica Slavko, Pušća 21, Omišalj
6. Obrt „SSS“, Požega Ivan, Bjanižov 19, Omišalj.
 
II. Održavanje javnih površina, na vrijeme od 2 godine:
1. Zidarije i fekalije „Pušća“, Šehić Muharem, Pušća 38, Omišalj
2. Zidarski obrt M&T, Tadić Miroslav, Pušća 87, Omišalj
3. Građevinski obrt „Tadić gradnja“, Tadić Tadija, Pušća 77, Omišalj
4. Građevinski obrt NK, Kovačević Nenad, Pušća 46 , Omišalj
5. Gauss j.d.o.o., Bedić Zvonimir, Mali Kijec 50, Omišalj
6. Obrt za usluge u građevinarstvu „Zeljković“, Zeljković Mišo, Put Dubca 92, Omišalj.
 
 
Točka 18.
Prijedlog ugovora o obavljanju knjižnične djelatnosti za Općinu Omišalj u knjižnici „Vid Omišljanin“ kao ogranku Gradske knjižnice Rijeka u 2018. godini
 
Članovima Vijeća materijal za točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo odluku o sklapanju ugovora o obavljanju knjižnične djelatnosti za Općinu Omišalj u knjižnici „Vid Omišljanin“ kao ogranku Gradske knjižnice Rijeka u 2018. godini.
 
Točka 19.
Dodatak 2 Sporazuma o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka
 
Članovima Vijeća materijal za točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Marijana Šunić i Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, sa 9 glasova za i 3 suzdržana glasa donijelo odluku o sklapanju Dodatka 2 Sporazuma o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
Sjednica je zaključena u 19:58 sati.
 
 
KLASA: 021-05/17-01/9
URBROJ: 2142-06-17-01-2
 
 
           Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                        Općinskog vijeća Općine Omišalj

        Valentina Marohnić, v.r.                                                      Anto Trogrlić, v.r. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije