Aktiviraj pristupačnost

Zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 31. siječnja 2018. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
 
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Anto Trogrlić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Davor Albaneze, Heidy Babaić, Dina Blažević, Adriana Dojčinović, Nikola Dujmović, Alen Grego, Vjekoslav Jakominić, Krešimir Kraljić, Dunja Mihelec, Dea Musić, Zdravko Radović i Marijana Šunić.
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Alija Durić, predstavnik bošnjačke nacionalne manjine u Općini Omišalj,
- Maja Mahulja, Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj i voditelji odsjeka Snježana Baždarić i Ana Cetina, Jelena Bigović iz Odsjeka za društvene djelatnosti te Viša stručna suradnica za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Ivica Plišić, direktor i Ivan Jurešić, pomoćnik direktora Ponikve eko otok Krk d.o.o.
- Tihomir Ilijić, direktor t.d. Pesja Nautika d.o.o.,
- Stela Kraljić i Damir Musić, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Ernest Marinković, novinar Glasnika Općine Omišalj.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća od 22. studenog 2017. godine.
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Dina Blažević postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Na prošloj sjednici Općinskog vijeća izglasan je porez na potrošnju 3%. To se tumačilo na način da je to usklađenje sa zakonom, a taj isti porez je u Gradu Rijeci ostao na 1,5%.“
Općinska načelnica odgovorila je da se u izmjeni Odluke o porezima nije radilo samo o izmjeni poreza na potrošnju nego i o drugim izmjenama radi usklađenja sa zakonom. Nitko nije postavio posebno pitanje u vezi iznosa, a koji je u skladu sa Zakonom jer Zakon dozvoljava do 3% poreza na potrošnju. Na toj sjednici je napomenula da je jedino Općina Omišalj ispod tih 3% poreza u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave na otoku Krku. Naglasila je i da će se po toj osnovi povećati prihod za 170.000,00 kuna te će se na taj način kompenzirati dio prihoda proračuna izgubljenih poreznom reformom. Vijećnica je nadodala da smatra da se ne treba ravnati po ostalim jedinicama lokalne samouprave.
2. „Dobila sam informaciju da je Ministarstvo zaštite okoliša raspisalo natječaj za zbrinjavanje opasnih tvari iz postrojenja Dina Petrokemije, interesira me da li je ta informacija točna?“
Općinska načelnica je odgovorila da bi informaciju trebalo provjeriti sa Ministarstvom i na njihovim stranicama. Ministarstvo je još u 4. mjesecu 2017. godine reklo da ima namjeru raspisati natječaj, a onda je novi sastav na čelu sa Ministrom Ćorićem u 8. mjesecu rekao da namjerava zbrinuti samo dio kemikalija, te treba najprije vidjeti natječaj da bismo znali za što su se odlučili. Anto Trogrlić je nadodao da nam je Ministarstvo obećalo da će nas o svakom poduzetom koraku službeno obavijestiti.
 
Marijana Šunić postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li Općina Omišalj u 100% iznosu financira Glasnik Općine Omišalj? Čemu ta netrpeljivost u Glasniku i oslovljavanje mene „Šunićkom“, piše se posprdno i bilo bi u redu da Načelnica malo popriča sa urednikom i da ga zamoli da ubuduće, kad piše o meni, bude navedeno moje ime i prezime i točno ono što sam rekla.“
Općinska načelnica odgovorila je da se Glasnik financira u potpunosti iz Proračuna i sugerirala vijećnici da se osobno obrati uredniku, a da to može učiniti i pisanim putem.
2. „Vezano za odluku o otpadu, da li postoji mogućnost tj. u kojem je stadiju projekt koji je bio zamišljen u zoni D, u vezi s izgradnjom reciklažnog dvorišta? Postojala je i građevinska dozvola za taj projekt, a sada postoje i EU fondovi koji daju bespovratna sredstva. Da li je taj projekt još uvijek aktualan?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Snježanu Baždarić, a koja je odgovorila da se u sklopu uređenja jedne čestice u poslovnoj zoni, odnosno gradnje poslovnog objekta za koji je ishođena građevinska dozvola, nalazi površina određena za reciklažno dvorište. Općina u dogovoru s t.d. Ponikve planira izmijeniti građevinsku dozvolu na način da se odrede faze gradnje na toj čestici i onda bi to reciklažno dvorište bila prva faza gradnje poslovnog objekta.
 
Dunja Mihelec postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Vezano uz sastanak koji je bio održan sa Ministrom Ćorićem u vezi Dina Petrokemije, a koji je navodno dao popis aktivnosti koje će Ministarstvo provoditi tijekom 2017. i u 2018. godini, možemo li mi vijećnici dobiti taj popis aktivnosti?“
Općinska načelnica odgovorila je potvrdno.
2. „Primjećuje se da na Homutnom svaki dan sve više i više niču novi katovi kuća. Da li je to u skladu s urbanističko-planskom dokumentacijom i dozvolama?“
Općinska načelnica odgovorila je da je, što se tiče bespravne izgradnje, dala nalog Upravnom odjelu da ponovi sve ono što je upućeno građevinskoj inspekciji i zatraži izvješće o tome što je građevinska inspekcija poduzela. Na žalost, građevinska inspektorica koja je bila na sastanku u Općini, pred svima je izjavila da oni imaju nalog ne postupati na području naselja Homutno odnosno tamo gdje stanuju stanovnici koji se smatraju Romima. Komunalni redar Općine Omišalj uredno izlazi na teren i prijavljuje i taj dio građevinskoj inspekciji.
 
Dea Musić postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Imam pitanje u vezi azila za napuštene životinje, da li je nešto u planu da se tamo napravi? “
Općinska načelnica odgovorila je da će se očitovati pisanim putem.
2. „Ovo je više prijedlog da se spoji ulica Pušća s ulicom Bjanižov, jer tamo već postoji puteljak koji je zarastao i nije funkcionalan, pa da se to malo uredi.“
Općinska načelnica odgovorila je da je taj puteljak u privatnom vlasništvu više osoba i iz tog razloga Pesja Nautika samo interventno to čisti, dakle ne može ući u program s obzirom da je vrlo teško doći do svih vlasnika. Imat ćemo na umu tijekom narednih mjeseci, u proljeće, to interventno očistiti. Dunja Mihelec je nadodala da se taj puteljak nalazi dijelom na parceli koja je proglašena okućnicom stambene zgrade broj 18, a dijelom stambene zgrade broj 16. Ostatak je u privatnom vlasništvu vlasnika kuća na Pušći, tako da to nije samo jedna parcela i nije jednostavno riješiti.
 
Krešimir Kraljić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Mislim da se s ovom Odlukom o porezima stavljaju u nepovoljniji položaj lokali koji rade cijelu godinu. Moje pitanje, odnosno prijedlog je da se razmotri olakšavanje rada onima koji rade cijelu godinu, odnosno da im se da neki poticaj.“
Općinska načelnica odgovorila je da pozdravlja takav prijedlog i da će se nastojati naći neki način, makar putem komunalne naknade ili slično ako je zakonski utemeljeno.
 
Nikola Dujmović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što ćemo poduzeti sa divljim deponijima u Općini Omišalj, sad je već kritično satnje?“
Općinska načelnica odgovorila je da mora iskoristiti priliku i reći da imamo velikih problema sa neodgovornošću stanovnika Općine i u pogledu divljih deponija i glomaznog otpada, kao i odlaganja bio-otpada, odlaganja po javnim površinama, šetnicama, čišćenja psećeg izmeta i sl. Ono što Općina može je zbrinjavati takav otpad, i to nažalost o trošku svih stanovnika ove Općine, te zaposliti još komunalnih redara, rasporediti ih u cjelodnevne i noćne smjene, a koji će kao zaštitari morati ići po mjestu, fotografirati i kažnjavati. Jedino što može napraviti je apelirati na stanovnike Općine da kad vide neku situaciju, kao u slučaju psećeg izmeta, da na bilo koji način dojave i reagiraju jer se to čisti s njihovim novcem. Što se tiče odlaganja otpada na divljim deponijima, na pojedinim mjestima planiramo postaviti kamere, ali to nije rješenje jer nemamo na svim tim mjestima i infrastrukturu koja bi to podržala. Jedino što je efikasno je u svaki proračun ugraditi stavku namijenjenu čišćenju divljih odlagališta otpada. Pročelnica Maja Mahulja je nadodala da na području cijele Županije postoji 1 inspektor zaštite okoliša i da je to isto problem.
2. „Da li vam je jasan planirani obuhvat izgradnje LNG-a? Kao vlasnici čestica dobili smo nekakve pozive i to je po mom mišljenju značajno širi obuhvat nego što je prikazan na karti.“
Općinska načelnica odgovorila je da je toga svjesna i da je to jedan od razloga zbog kojeg je njezin stav kakav je, vezano za taj projekt. Trenutni status je taj da čekamo poziv na sjednicu Povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš, koja bi trebala biti u 2. mjesecu. Isto tako, očekuje se prijedlog zakona koji će regulirati realizaciju tog terminala, i to je ono što se trenutno zna.
 
Vjekoslav Jakominić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što se tiče problema otpada, smatram da bi trebalo pronaći način da se problem riješi, posebno ljeti kad imamo puno gostiju. Dakle da se utvrdi način tko koga treba zvati i u koliko vremena se otpad mora očistiti. I da o tome obavijestimo građanstvo. Problem je i u roku odvoženja otpada, ljudi zovu, ali otpad i dalje tamo stoji.“
Općinska načelnica odgovorila je da jedino što još nije učinjeno po tom pitanju je upućena sistematizirana obavijest građanstvu što učiniti u ovoj ili onoj situaciji vezano za otpad. Ono što je nama poznato je da kad se uoči komunalni otpad nazove se komunalni redar koji onda postupa ovisno o poziciji i vrsti komunalnog otpada. Ako se nalazi pored kontejnera zove se Ponikve koje interveniraju i odvoze otpad, ako je na javnoj površini gdje nam može pomoći Pesja Nautika, onda njih zovemo, a ukoliko se radi o glomaznom otpadu za koji Pesja Nautika nema mehanizaciju, onda Općina angažira vanjskog izvođača da odveze taj otpad. Što se tiče samog roka odvoženja otpada, postoje situacije gdje komunalni redar utvrdi da je otpad odložen na javnu površinu, ali mora dati osobi primjeren rok za uklanjanje istog, sukladno našoj Odluci o komunalnom redu. I zato se u nekim situacijama ni ne može postupiti odmah jer se mora čekati protek roka, koji obično iznosi od 3 do 7 dana. Tek nakon toga mi postupamo i možemo ukloniti otpad o tuđem trošku.
2. „Vezano za problem prolaska i parkiranja autobusa u Njivicama, u nekoliko navrata smo imali sastanke Odbora za komunalno gospodarstvo i Odbora za razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo. S obzirom da se sezona bliži kad bi mogli o svemu tome raspravljati, apeliram na predsjednika Vijeća da se to čim prije napravi?“
Predsjednik Općinskog vijeća odgovorio je da će se u najskorije vrijeme sastati i raspravljati o navedenom.
 
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D N E V N I      R E D
 
1. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
2. Prijedlog odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
3. a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2017.
b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2018.
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnio je Ivan Jurešić, pomoćnik direktora Ponikve eko otok Krk d.o.o.
U raspravi su sudjelovali:Marijana Šunić, Dina Blažević, Ivan Jurešić, Zdravko Radović, Nikola Dujmović, Krešimir Kraljić i Dunja Mihelec.
 
Vijeće je, nakon rasprave, s 8 glasova za, 4 glasa protiv i 1 suzdržanim glasom donijelo Odlukue o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.
 
Točka 2.
Prijedlog odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra.
 
Točka 3.
a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2017.
b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2018.
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Dina Blažević, Ranko Špigl, Davor Albaneze, Maja Mahulja i Dunja Mihelec.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo:
a) Analizu stanja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2017.
b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2018.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
Sjednica je zaključena u 19:29 sati.
 
 
KLASA: 021-05/18-01/1
URBROJ: 2142-06-17-01-2
 
 
           Zapisnik vodila:                                                                Predsjednik
                                                                                    Općinskog vijeća Općine Omišalj

        Valentina Marohnić, v.r.                                                     Anto Trogrlić, v.r. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije