Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

                            

            REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA

                 OPĆINA OMIŠALJ

              OPĆINSKA NAČELNICA 

 

Klasa: 363-02/18-01/21

Ur.broj: 2142-06-18-01-2

U Omišlju 23. travnja 2018.g.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12, 55/12, 4/16 i 11/18), članka 46. Pravilnika o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 57/10 i 12/11) i zaključka Općinske načelnice od 20. travnja 2018. godine, Općina Omišalj raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup javnih površina

u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

 

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata na sljedećim lokacijama:

 

I.  Kiosci i štandovi

 

1. Lokacija za davanje u zakup javne površine sa kioskom u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- park iznad objekta “ Plava terasa”) površine 12,00 m² 

- namjena: prodaja novina, cigareta, igre na sreću i sl.             

- razdoblje  na koje se daje u zakup: dvije godine od dana zaključenja ugovora

- početna cijena zakupa: 36.000,00 kn godišnje uvećano za PDV

 

2. Lokacija za davanje u zakup javne površine sa kioskom u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- park iznad objekta “ Plava terasa”) površine 12,00 m² 

- namjena: prodaja pekarskih proizvoda

- razdoblje  na koje se daje u zakup: dvije godine od dana zaključenja ugovora

- početna cijena zakupa: 42.000,00 kn godišnje uvećano za PDV 

 

3. Lokacija za davanje u zakup javne površine sa kioskom površine do 12,00 m² i 10,00 m² ugostiteljske terase uz kiosk u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- park iznad objekta “ Plava terasa”)       

- namjena: jednostavno ugostiteljstvo (brza prehrana)

- razdoblje  na koje se daje u zakup: dvije godine od dana zaključenja ugovora

- početna cijena zakupa: 44.200,00 kn godišnje uvećano za PDV

 

4. Lokacija za davanje u zakup javne površine za postavu montažmog objekta površine do 12,00 m² u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- park iznad objekta “Plava terasa”) 

- namjena: uslužne djelatnosti (usluge njege i održavanja tijela - pedikura)

- razdoblje  na koje se daje u zakup: dvije godine od dana zaključenja ugovora

- početna cijena zakupa: 15.000,00 kn godišnje 

 

5. Lokacija za davanje u zakup javne površine za postavu montažnog objekta površine do 9,00 m² u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- park iznad objekta “Plava terasa”)

- namjena: uslužne djelatnosti (usluge njege i održavanja tijela-masaža)

- razdoblje na koje se daje u zakup: dvije godine od dana zaključenja ugovora

- početna cijena zakupa: 15.000,00 kn godišnje 

 

6. Lokacija za davanje u zakup javne površine za postavu pokretne naprave - zabavnog parka površine do 300 m² u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- park iznad objekta “Plava terasa”) 

- namjena: zabavni park            

- razdoblje  na koje se daje u zakup: 1. svibnja do 1. listopada 2018.godine 

- početna cijena zakupa: 30.000,00 kn 

 

7. Lokacija za davanje u zakup javne površine za postavu kioska površine do 12,00 m² u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- park iznad objekta “Plava terasa”) 

- namjena: iznajmljivanje plažnih rekvizita i 30 ležaljki

- razdoblje  na koje se daje u zakup: 1. svibnja do 1. listopada 2018.godine

- početna cijena zakupa: 26.200,00 kn 

 

8. Lokacija za davanje u zakup javne površine za postavu kioska površine do 12 m² te ugostiteljske terase uz kiosk površine 37,20 m² na k.č. 651 k.o. Omišalj – Njivice, parkiralište u blizini hotela „Učka“ u Omišlju 

- namjena: ugostiteljstvo

- razdoblje na koje se daje u zakup: dvije godine od dana zaključenja ugovora

- početna cijena zakupa: 17.790,00 kn godišnje 

 

9. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- betonirani put iza objekta kbr. 31), do 4 m² za postavu pokretne naprave  za prodaju slika

       - stalak za prodaju slika 

       - razdoblje na koje se daje  zakup: od 1. svibnja do 1. listopada 2018.godine

       - početna cijena zakupa iznosi 12.000,00 kn

       

10. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija – betonirani put iza objekta kbr.31), do 4 m² za postavu pokretne naprave za prodaju nakita

- štand za prodaju autohtonih suvenira i proizvoda

- razdoblje na koje se daje  zakup: od 1. svibnja do 1. listopada 2018.godine

      - početna cijena zakupa iznosi 12.000,00 kn

 

11. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija – ispred objekta Ribarska obala kbr. 26-28), do 4 m² za postavu pokretne naprave 

       - štand za prodaju autohtonih suvenira i proizvoda

       - razdoblje na koje se daje  zakup: od 1. svibnja do 1. listopada 2018.godine

       - početna cijena zakupa iznosi 12.000,00 kn

       

12. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- ispred objekta Ribarska obala kbr. 26-28) za postavu pokretne naprave

       - štand za prodaju lavande i proizvoda od lavande

       - razdoblje na koje se daje  zakup: od 1. svibnja do 1. listopada 2018.godine

       - početna cijena zakupa iznosi 12.000,00 kn

    

13. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- ispred objekta Ribarska obala kbr. 26-28), 1 m² za postavu pokretne naprave

       - reklamni pano 

       - razdoblje na koje se daje  zakup: od 01. svibnja  do 01. listopada 2018.godine

       - početna cijena zakupa iznosi 50,00 kn/mjesečno

 

14. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- ispred objekta Ribarska obala kbr. 30 – agencija Aquavision), 1 m² za postavu pokretne naprave

       - reklamni pano 

       - razdoblje na koje se daje  zakup: od 01. svibnja  do 01. listopada 2018.godine

       - početna cijena zakupa iznosi 50,00 kn/mjesečno

 

II. Lokacije za davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavu ugostiteljske i/ili terase uz trgovinu za godišnje razdoblje - 2018. godina, na slijedećim lokacijama: 

 

Naselje Njivice

 

Red.

broj

Lokacija

Površina u m²

Namjena

površine

Početna cijena zakupnine (kn)

1.

 

Placa, kbr. 2 (ispred ugostiteljskog  objekta “Kod Dide”)

15,00

Ugostiteljska terasa

2.775,00

2.

Placa, ispred trgovine „IVIĆ“

1,60

Terasa uz trgovinu

352,00

 

3.

Ribarska obala 3

(ispred U.O. “La Rossa”)

41,34

Ugostiteljska terasa

9.094,80

4.

Ribarska obala

(ispred zemljišta k.č.10422 k.o. Omišalj-Njivice) *uz suglasnost vlasnika nekretnine

20,00

Ugostiteljska terasa

4.400,00

5.

Ribarska obala 4

(ispred slastičarnice Bourbon)

43,64

Ugostiteljska terasa

9.600,80

 

6.

Ribarska obala 5 (ispred restorana“Miramare” )

25,00

Ugostiteljska terasa uz objekt, udaljena od zelenog pojasa 3m

5.500,00

7.

Ribarska obala 5

(ispred objekta „MAXI“)

7,00

Ugostiteljska terasa uz objekt, udaljena od zelenog pojasa 3m

1.540,00

 

8.

Ribarska obala 13

(ispred restorana „Rivica“)

65,56

Ugostiteljska terasa

14.423,20

9.

Ribarska obala 13, (ispred objekta „Mala Rivica“)

37,34

Ugostiteljska terasa

8.214,80

 

10.

Ribarska obala 15

(ispred konobe „Nora“)

22,80

Ugostiteljska terasa

5.016,00

 

11.

Ribarska obala 14

(ispred ugostiteljskog objekta „Stop“)

20,84

Ugostiteljska terasa

 

4.584,80

 

 

12.

Ribarska obala 18

(ispred ugostiteljskog  objekta “Kod Dide”)

22,99

Ugostiteljska terasa

5.057,80

13.

Ribarska obala 18

(ispred trgovine „Adria mia“)

9,30

Terasa uz trgovinu

2.743,50

 

14.

Ribarska obala 20

(ispred objekta Trgovine„BN“)

30,23

Terasa uz trgovinu

8.917,85

 

15.

Ribarska obala 21

(ispred ugostiteljskog objekta  „Passage“)

50,88

Ugostiteljska terasa

11.193,60

 

16.

Ribarska obala 22

(ispred ugostiteljskog objekta „Fontana“)

23,96

Ugostiteljska terasa

5.271,20

 

17.

Ribarska obala 23

(ispred ugostiteljskog objekta „Viktorija“)

32,11

Ugostiteljska terasa

7.064,20

18.

Ribarska obala 26

(ispred objekta „Da Vinci“)

23,10

Ugostiteljska terasa

5.082,00

19.

Ribarska obala 28

(ispred objekta  Trgovine na malo „Niki”)

24,95

Terasa uz trgovinu

7.360,25

 

20.

Ribarska obala 29

(ispred pizzerie „Dundo“)

     71,60

Ugostiteljska terasa

 

15.752,00

 

21.

Ribarska obala

(ispred slastičarnice „Dundo“)

24,00

Ugostiteljska terasa

5.280,00

22.

Ribarska obala

(ispred hotela Jadran)

46,71

Ugostiteljska terasa

10.276,20

 

Naselje Omišalj

 

Red.

broj

 

Lokacija

Površina u m²

Namjena

površine

Početna cijena zakupnine (kn)

 

23

Put Dubca 13

 (ispred caffe bara „Placa“)

    57,32

Ugostiteljska terasa

10.604,20

 

24.

Put Dubca 20 (ispred ugostiteljskog objekta „Ulikva“)

 

40,26

 

Ugostiteljska terasa

 

7.448,10

 

25.

Riva pape Ivana Pavla II, kbr.1 (ispred slastičarnice „Na Rivi“)

 

50,20

 

Ugostiteljska terasa

 

9.287,00

26.

Prikešte 20 (ispred slastičarnice – caffe bara „Caffe“

 

12,00

 

Ugostiteljska terasa

 

2.220,00


 

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:

- ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi ove Odluke,

- je već bio utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem za lokaciju koja je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor o zakupu ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog roka,

- koji ima nepodmiren dug prema Općini Omišalj po bilo kojoj osnovi.

 

UVJETI NATJEČAJA:

 

- Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti i koje nemaju dugovanja prema Općini Omišalj s bilo kojeg osnova;

- Cijena sezonskog zakupa za razdoblje od 1. svibnja do 1. listopada 2018. godine plaća se u dva obroka, 50% iznosa prilikom potpisa ugovora, a 50% iznosa do 15. srpnja 2018.godine.

- Cijena godišnjeg zakupa plaća se na sljedeći način:

- za 2018. godinu 50% godišnjeg zakupa odmah po potpisu ugovora, a 50% do 15. srpnja 2018.g.,

- za svaku narednu godinu 50% godišnjeg zakupa do 30. travnja tekuće godine, a 50% do 15. srpnja tekuće godine po ispostavljenom računu.

 - Odabrani ponuditelj dužan je po potpisu ugovora ishoditi sve potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštovati higijensko-tehničke uvjete, te održavati čistoću zakupljenog zemljišta, kao i uvjete postavljanja i oblikovanja privremenih objekata i predmeta na javnim površinama određenim u Pravilniku o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta.

- Za lokacije pod I.5. i I.8. potrebno je prethodno od Upravnog odjela dobiti odobrenje za postavljanje privremenog objekta sukladno Idejnom rješenju koje se dostavlja uz ostalu dokumentaciju ponuditelja. 

 Za lokaciju pod I.8. potrebno je urediti sanitarni čvor, privremeni objekt i terasu uz objekt sukladno članku 6. Pravilnika o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 57/10 i 12/11).

Za lokaciju pod II.4. potrebno je ishoditi suglasnost za obavljanje djelatnosti od vlasnika nekretnine na adresi Ribarska obala 2, Njivice.

 

Zakupnik snosi sljedeće troškove:

- troškove opremanja lokacije na lokacijama na kojima nije osigurana komunalna infrastruktura (struja, voda i odvodnja),

- troškove potrošnje električne energije i vode,

- troškove uređenja zemljišta i pripreme za postavu kioska.

 

Obavezna oprema uz postavljene privremene naprave na javnim površinama čini koš za otpatke postavljen neposredno uz privremene naprave.

 

Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

1. Pisanu ponudu s čitko napisanim imenom i prezimenom ponuditelja, adresom prebivališta, te OIB/MBG za fizičku osobu; odnosno tvrtku s adresom sjedišta te OIB/MB za pravnu osobu, s navedenim brojem telefona, naznakom rednog broja za koji se ponuda podnosi i s ponuđenom cijenom izraženom slovima i brojkama 

 

2. Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, rješenje o upisu u registar udruge, političke stranke i slično, kojom natjecatelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu. 

 

3. Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj.

 

4. Potpisanu izjavu o obavljanju djelatnosti u protekloj godini s potrebnim dokazima navedenim u izjavi (obrazac izjave dostupan na mrežnim stranicama Općine Omišalj, a dostavljaju samo ponuditelji za lokacije pod II ukoliko su u protekloj godini radili dulje od devet mjeseci).

 

5. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10% od početnog iznosa zakupnine koja se uplaćuje uplatom na transakcijski račun Općine Omišalj broj HR86 2340 0091 8301 0000 9, model HR68, poziv na broj: 5738-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup javne površine.

 

6. Naznaku broja tekućeg ili žiro-računa ponuditelja te naziv poslovne banke kod koje je račun otvoren, sve radi povrata jamčevine.

 

Jamčevina ponuditelja čija ponuda nije prihvaćena, vraća se ponuditelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon donošenja odluke o odabiru, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se zadržava i uračunava u iznos zakupnine.

 

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u Upravnom odjelu Općine Omišalj.

 

Odabrani ponuditelj obvezan je s Općinom Omišalj zaključiti ugovor o zakupu javne površine u roku od osam dana od dana primitka odluke o odabiru. U protivnom će se smatrati da je od prijave na natječaj odustao. 

 

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.

 

Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za zakup javnih površina – ne otvarati”, najkasnije do 30. travnja 2018. godine do 10,00  sati, bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.

 

Otvaranje ponuda održat će se 30. travnja 2018.g. u 11,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti izvješteni u pisanom obliku.

Općina Omišalj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu. 

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu Općine Omišalj, radnim danom od 9-15 h, na tel: 051/661-970.

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije