Aktiviraj pristupačnost

Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 21. ožujka 2018. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
 
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Anto Trogrlić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Davor Albaneze, Heidy Babaić, Dina Blažević, Adriana Dojčinović, Nikola Dujmović, Alen Grego, Krešimir Kraljić, Dunja Mihelec, Dea Musić, Zdravko Radović i Marijana Šunić.
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Zlatko Klobas, predsjednik Mjesnog odbora Njivice,
- Alija Durić, predstavnik bošnjačke nacionalne manjine u Općini Omišalj,
- Maja Mahulja, Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj i voditelji odsjeka Snježana Baždarić i Ana Cetina, Jelena Bigović iz Odsjeka za društvene djelatnosti te Viša stručna suradnica za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Tihomir Ilijić, direktor t.d. Pesja Nautika d.o.o.,
- Josip Đurđević, Kristijan Grgurić, Stela Kraljić i Damir Musić, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Ernest Marinković, novinar Glasnika Općine Omišalj.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća od 31. siječnja 2018. godine.
 
VIJEĆNIČKA PITANJA    
 
Dina Blažević postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Postoji nezadovoljstvo vezano za prometno rješenje uslijed kanalizacijskih radova na Pušći. Cesta pored autopraonice je razrovana, puna rupa, sa strane su parkirani i auti, a ujedno je riječ o jednosmjernoj cesti. Pitanje je zašto se nije otvorila cesta (neuređeni dio – put) prema industrijskoj zoni da bi se napravio jedan krug i omogućilo nesmetano kretanje?“
Općinska načelnica odgovorila je da je investitor radova Ponikve pa će se očitovati kada nam odgovore zašto je tomu tako i zašto to nije na taj način riješeno. Vijećnica je apelirala da se odgovor dostavi u što kraćem roku.
2. „Što se tiče dovršenja radova na lučici u Njivicama, nakon izbora 2017. plasirana je informacija da će se posljednja faza radova na završnom djelu lučice nastaviti u jesen 2017. i ujedno se naglašavalo da su za to osigurana financijska sredstva. Radi se o produženju novog dijela glavnog lukobrana te izgradnji još 1 manjeg mola okomito na Ribarsku obalu u nivou južnog dijela od Hotela Jadran. Pitanje je kada se planiraju izvesti ti radovi, odnosno ta posljednja faza?“
Općinska načelnica je od vijećnice zatražila podatak tko je plasirao tu informaciju da će se navedeni radovi izvesti u 2017. i naglasila da ona ne može o tome diskutirati budući da je nad tim radovima nadležna Županijska lučka uprava Krk, a koja prije nego što uopće krene u radove mora riješiti svu potrebnu dokumentaciju. Glavni lukobran je u nadležnosti ŽLU, a sekundarni lukobran je djelom pod nadležnosti ŽLU, a djelom na području koje je dano u koncesiju Hotelima Njivice na 20 godina, pa tu investitor ni ne može biti Općina Omišalj. Ranko Špigl nadodao je da je kod glavnog lukobrana riječ o zadnjoj fazi, a da poprečni lukobran najviše ovisi o Hotelima Njivice jer će Hoteli gospodariti najvećim dijelom te površine i oni moraju sufinancirati u jednom većem djelu taj lukobran. Općinska načelnica napomenula je da kada bi vezovi na području koje je dano u koncesiju Hotelima bili u interesu lokalnog stanovništva (komunalni vezovi) tada bi to bilo i u interesu Općine, a Općina bi se tada pojavila kao sufinancijer radova. Ono što mi možemo učiniti je nastavak šetnice od Jadrana do Plave terase, u onom dijelu koji je u našoj ingerenciji i to je u projekcijama Proračuna i predviđeno.
 
Marijana Šunić postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Imam pitanje u vezi kanalizacije: Tko određuje na kojoj dionici će se početi s radovima?“
Općinska načelnica odgovorila je da to određuju Ponikve kao investitor u suglasnosti s izvođačima radova. Isto tako bitno je napomenuti da to ovisi i o vrsti radova, jer teži i veći radovi ne mogu započeti u bilo koje doba godine. Tako da na to ne možemo utjecati, jedino možemo utjecati na neke sitnije stvari u smislu interesa Općine i njenih stanovnika, ako to dozvoljava okvir EU projekta.
2. „Da li smo kandidirali neke projekte za dobivanje sredstava iz EU fondova i koje?“
Općinska načelnica odgovorila je da će se na to pitanje očitovati pisanim putem radi preciznosti.
 
Dea Musić postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Zašto vijećnici koji nisu u odborima tj. radnim tijelima Vijeća, ne dobivaju obavijesti o sastancima istih, jer prema članku 36. Poslovnika o radu Općinskog vijeća vijećnici mogu biti nazočni sjednicama radnog tijela i imaju pravo sudjelovati u raspravi bez prava odlučivanja.“
Općinska načelnica odgovorila je da su odbori tijela Općinskog vijeća, a ne Općinske načelnice, pa ona o tome ne može dati odgovor, ali da apelira na predsjednike odbora koji su zaduženi za slanje poziva tj. sazivanje sjednice, da poziv, iako to nisu obavezni, upućuju i ostalim članovima Vijeća te da o sastanku odbora obavijeste i Općinsku načelnicu.
2. „Da li će se što poduzimati u vezi parkirališta u ulici Pušća, u smislu proširenja?“
Općinska načelnica odgovorila je da to nije u planu budući da ne zna gdje bi se to parkiralište proširilo. Ali ako netko ima neku sugestiju, dapače, Općina stoji na raspolaganju. Istina je da je ulica Pušća vrlo problematična što se parkirnih mjesta tiče zbog toga što ljudi nisu uopće osigurali parkirna mjesta na svojim parcelama, a imaju po četiri i više automobila, pa je ulica zakrčena automobilima. Alen Grego je nadodao da se može parkirati na vlastitim parcelama u garažama koje su sada prenamijenjene u apartmane.
 
Zdravko Radović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Pretpostavljam da je vibrirajuće trake koje se nalaze u ulici Medermuniće prema groblju postavila Općina Omišalj iako je to županijska cesta. To nije loše, ali je nedovoljno i trebalo bi napraviti još nešto, jer na toj cesti imamo 8 ogledala, a skoro triput više izlaza na cestu, te bi trebalo nešto zajedno sa Županijom napraviti da tamo stvarno ograničenje bude 40. Mogla bi se postaviti dva znaka koja bi pokazivala brzinu kojom vozila voze.“
Općinska načelnica odgovorila je da su trake postavljene uz suglasnost Županije, te je ovlastila na odgovor Snježanu Baždarić, a koja je odgovorila da je jedan dio traka postavljen u južnijem djelu, a ostaje još drugi dio traka koji će biti postavljen tamo gdje su trake bile do sada. To još nije učinjeno zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, ali se planira postaviti u skorije vrijeme. Općina je tražila i postavljanje pravih ležećih policajaca, međutim to na toj dionici nije moguće, pa smo učinili ono što smo mogli.
2. „Mislim da je ovaj odaziv kad Općina raspisuje natječaje za obavljanje komunalnih djelatnosti sramotan, da bi ljudi trebali znati koliko je tko od građevinara dobio novaca od Općine u zadnje dvije godine. A još je sramotnije što velike tvrtke koje dobivaju na natječajima i po milijune kuna, barem 0,5 % ne vrate u društveni sektor Općine Omišalj. Bilo bi dobro, ako je moguće, da doznamo koliko je tko u zadnje 2 godine putem natječaja dobio novaca od Općine Omišalj, od najvećih tvrtki kao što je GP Krk, do najmanjih. Pa da se malo vidi kako se oni odnose prema Općini. Znači da dobijemo podatke koliko je tko zaradio od Općine Omišalj u zadnje 2 godine.“
Općinska načelnica odgovorila je da će dati odgovor u pisanom obliku.
 
Dunja Mihelec postavila je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Vezano za moje pitanje sa prošle sjednice Vijeća i dobiveni pisani odgovor o aktivnostima na zbrinjavaju Petrokemije, odnosno aktivnostima Ministarstva zaštite okoliša, u zadnjoj točki u kojoj se spominje hodogram aktivnosti od 25.8.2017. rečeno je da će se zbrinjavanje/uklanjanje opasnih tvari/kemikalija izvršiti do kraja ožujka 2018., zanima me da li ima kakvih informacija o tome?“
Općinska načelnica odgovorila je da je nacrt dokumentacije za natječaj stavljen na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, ali da sam natječaj još nije objavljen niti proveden. Pročelnica Upravnog odjela nadodala je da je kontaktirala predstavnicu u Ministarstvu koja je odgovorila da je Savjetovanje s zainteresiranom javnošću završeno i da se pregledavaju dobiveni komentari, te će se po izradi izvješća o prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave provesti otvoreni postupak javne nabave, ali se ne zna još kada točno.
 
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D N E V N I      R E D
 
1. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Općine Omišalj
2. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj
3. Prijedlog odluke o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2018. godini
4.a) Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja čistoće
b) Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javnih površina
5. Prijedlog zaključka o izmjeni zaključka o imenovanju mrtvozornika
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog izmjena i dopuna Statuta s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Valentina Marohnić.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Izmjene i dopune Statuta Općine Omišalj.
 
 
Točka 2.
Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Valentina Marohnić.
U raspravi su sudjelovali: Zdravko Radović, Mirela Ahmetović, Krešimir Kraljić, Valentina Marohnić, Marijana Šunić, Anto Trogrlić i Dina Blažević.
 
Zdravko Radović usmeno je podnio sljedeće amandmane:
1. Predlažem da se briše članak 7. Prijedloga izmjene i dopune Poslovnika i da vrijeme predviđeno za postavljanje pitanja i dalje može trajati najviše pet minuta.
2. Predlažem da se briše članak 8. Prijedloga izmjene i dopune Poslovnika i da ostane rečenica da vijećnička pitanja mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera koje se odnose na postavljeno pitanje.
Općinska načelnica kao predlagatelj akta, nije prihvatila amandman pod točkom 1., a prihvatila je amandman pod točkom 2. te je on postao sastavni dio Prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika.
Vijeće je pristupilo glasovanju o predloženom amandmanu pod točkom 1. te sa 5 glasova za i 7 glasova protiv nije usvojilo predloženi amandman.
        
Krešimir Kraljić usmeno je podnio sljedeći amandman:
1. Predlažem da se briše članak 2. stavak 1. i članak 3. Prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika jer je Odbor za imenovanje ulica i trgova nepotreban.
Općinska načelnica kao predlagatelj akta, nije prihvatila amandman te je Vijeće pristupilo glasovanju o predloženom amandmanu i sa 4 glasa za, 7 glasova protiv i 1 suzdržanim glasom nije usvojilo predloženi amandman.
 
Vijeće je zatim pristupilo glasovanju o prijedlogu akta, te je sa 9 glasova za, 1 glasom protiv i 2 suzdržana glasa donijelo Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
Točka 3.
Prijedlog odluke o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2018. godini
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dina Blažević, Jelena Bigović, Mirela Ahmetović, Marijana Šunić, Nikola Dujmović i Krešimir Kraljić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, s 7 glasova za, 2 glasa protiv i 3 suzdržana glasa donijelo Odluku o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2018. godini.
 
 
Točka 4.
a) Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja čistoće
b) Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javnih površina
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Valentina Marohnić, a dodatno Mirela Ahmetović.
U zajedničkoj raspravi su sudjelovali: Krešimir Kraljić, Nikola Dujmović, Zdravko Radović, Dunja Mihelec, Valentina Marohnić, Alen Grego i Marijana Šunić.
 
Vijeće je, nakon rasprave:
a)  s 10 glasova za i 2 suzdržana glasa donijelo Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja čistoće i
b)  s 11 glasova za i 1 suzdržanim glasom donijelo Odluku o neprihvaćanju ponude za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javnih površina.
 
 
Točka 5.
Prijedlog zaključka o izmjeni zaključka o imenovanju mrtvozornika
 
Članovima Vijeća Prijedlog zaključka s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Zaključak o izmjeni zaključka o imenovanju mrtvozornika.
 
 
Točka 6.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku usmeno je izložio predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Davor Albaneze.
        
Vijeće je, bez rasprave, s 7 glasova za, 1 glasom protiv i 4 suzdržana glasa donijelo Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
Sjednica je zaključena u 19:20 sati.
 
 
KLASA: 021-05/18-01/2
URBROJ: 2142-06-18-01-2
 
         Zapisnik vodila:                                                                     Predsjednik
                                                                                      Općinskog vijeća Općine Omišalj

        Valentina Marohnić, v.r.                                                       Anto Trogrlić, v.r. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije