Prijenos utakmice Hrvatska - Francuska

  • Lokacija: Omišalj, placa
  • Početak: 17:00
  • Organizator: Općina Omišalj i TZO Omišalj

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije