Aktiviraj pristupačnost

Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća

 
        REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
            OPĆINA OMIŠALJ
           OPĆINSKO VIJEĆE
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13 i 8/18)
 
 

S A Z I V A M

 
7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
18. srpnja 2018. (srijeda) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
 Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I      R E D

 
1. Izvješće Mandatnog odbora o podnesenoj ostavci
2. Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine
3. Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Omišalj
4. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj
5. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
 

 
 

Napomena:
Izvješće Mandatnog odbora za točku 1. bit će usmeno podneseno na sjednici.
Plan i Procjena za točke 2. i 3. dostavljeni su na cd-u.
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                        Anto Trogrlić, v.r.
 

                                                   
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije