Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Radovi na proširenju groblja u Omišlju - 1. etapa

Na temelju članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, dalje ZJN 2016.) javni naručitelj Općina Omišalj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova na proširenju groblja u Omišlju – 1. etapa, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, u trajanju od najmanje pet dana računajući od dana objave na internetskim stranicama Općine Omišalj www.omisalj.hr
 
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno 18. srpnja 2018. bit će otvoreno do 24. srpnja 2018.
 
Tijekom trajanja savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Naručitelju putem priloženog obrasca, na adresu e-pošte: opcina@omisalj.hr zaključno sa danom 24. srpnja 2018.
 
Po isteku navedenog roka, Općina Omišalj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na ovom mjestu.
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije