Prijava kvarova javne rasvjete

Zbog unapređenja sustava i usklađenja sa ISO standardima sve prijave kvarova javne rasvjete Ponikve eko otok Krk zaprimat će preko dispečarskog centra. 

 
Molimo stanovnike općine Omišalj da sve prijave kvarova javne rasvjete prijavljuju na:
- telefon: +385(0)51 654-600 (dežrna služba-dispečarski centar) 
- e-mail:  info@ponikve.hr
 
Kod svake prijave potrebno je navesti:
1.       Ime i prezime prijavitelja
2.       Kontakt telefon prijavitelja
3.       Lokaciju kvara (najbližu adresu u blizini svjetiljke ili šifru stupa ako postoji)
 
Gore navedeni podaci su potrebni kako bi djelatnici na terenu mogli locirati kvar ili kontaktirati prijavitelja ukoliko nisu sigurni o kojoj se točno lokaciji radi.
Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije