Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora za učenike srednjih škola s područja općine Omišalj za školsku godinu 2018./2019.

                               

            REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA

            O P Ć I N A  O M I Š A LJ

           OPĆINSKA NAČELNICA

 

Na temelju članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13 i 8/18), Općinska načelnica Općine Omišalj dana 28. kolovoza 2018. godine donosi

 

 

ODLUKU

o sufinanciranju nabave udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora za učenike srednjih škola s područja općine Omišalj

za školsku godinu 2018./2019.

 

 

I.

Donosi se Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora za sve učenike srednjih škola koji imaju prijavljeno prebivalište na području općine Omišalj na dan donošenja iste. 

 

II.

Sufinanciranje nabave u iznosu od 400,00 kuna po učeniku izvršit će se uplatom na transakcijski račun roditelja temeljem dostavljenog Zahtjeva za sufinanciranje uz koji je potrebno priložiti potvrdu o upisu u školsku godinu 2018./2019., dokaz o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice učenika, kopiju kartice roditelja te original račun za nabavu knjiga, radnih bilježnica i školskog pribora.

Zahtjevi za sufinanciranje nabave udžbenika dostavljaju se u Općinu Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj preporučenom pošiljkom ili osobno do 31. listopada 2018. godine.

 

III.

Nepotpuni Zahtjevi i Zahtjevi koji stignu izvan propisanog roka neće se razmatrati.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnim pločama i internet stranici Općine Omišalj.

 

KLASA: 602-03/18-01/2

URBROJ: 2142-06-18-01-1

Omišalj, 28. kolovoza 2018. godine

 

              Općinska načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v.r.

 
 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije