Aktiviraj

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za deficitarna zanimanja za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

                         

          REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
           O P Ć I N A  O M I Š A LJ
           OPĆINSKA NAČELNICA
 
KLASA:604-02/18-01/4
URBROJ:2142-06-18-01-2
Omišalj, 15. listopada 2018. godine
 
Na temelju članka 6. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih i diplomskih studija za deficitarna zanimanja (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 32/18) i Odluke Općinske načelnice od 15. listopada 2018. godine, Upravni odjel Općine Omišalj raspisuje
 
N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za deficitarna zanimanja za školsku/akademsku godinu 2018./2019.
 
 
I.
Općina Omišalj raspisuje natječaj za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata preddiplomskih i diplomskih studija za deficitarna zanimanja za školsku/akademsku godinu 2018./2019.
 
II.
Deficitarna zanimanja temeljem Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na području Primorsko-goranske županije su:
 
1) SREDNJOŠKOLSKI PROGRAMI:  
 • Zavarivač/zavarivačica 
 • Bravar/bravarica 
 • Zidar/zidarica 
 • Kuhar/kuharica 
 • Konobar/konobarica 
 • Slastičar/slastičarka 
 • Vozač motornog vozila/vozačica motornog vozila
 • Mesar/mesarica 
 • Stolar/stolarica 
 • Limar/limarica 
 • Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
 • Strojarski tehničar/strojarska tehničarka
2) STUDIJSKI PROGRAMI: 
 • Računarstvo 
 • Strojarstvo 
 • Elektrotehnika 
 • Medicina 
 • Farmacija
 • Rehabilitacija 
 • Logopedija
 • Brodogradnja 
 • Fizika i matematika, nastavnički smjer 
 • Matematika i informatika, nastavnički smjer 
 • Socijalni rad
 • Socijalna pedagogija
 • Biologija i kemija, nastavnički smjer
 • Geografija, nastavnički smjer
 • Glazbena pedagogija
III.
Mjesečni iznos stipendije za učenike srednjih škola je 500,00 kn mjesečno.
Mjesečni iznos stipendije za studente preddiplomskih studija koji upisuju prvu godinu studija iznosi 700,00 kn mjesečno. 
Za studente preddiplomskih i diplomskih studija koji upisuju višu godinu studija i u prethodnoj akademskoj godini su ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00 mjesečni iznos stipendije je 700,00 kn mjesečno.
Za studente preddiplomskih i diplomskih studija koji upisuju višu godinu studija i u prethodnoj akademskoj godini su ostvarili prosjek ocjena između 3,00 i 3,99 mjesečni iznos stipendije je 500,00 kn.
Stipendije će se isplaćivati u deset mjesečnih obroka tijekom natječajne školske/akademske godine.
Međusobna prava i obveze svakog pojedinog stipendista i Općine Omišalj utvrdit će se ugovorom o stipendiranju.
 
IV.
Pravo na stipendiju imaju redoviti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
 
A)  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA
1. da su državljani Republike Hrvatske
2. da imaju prebivalište na području općine Omišalj najmanje dvije godine
3. da su redoviti učenici srednje škole i da u prethodne dvije godine školovanja imaju opći uspjeh najmanje 3,00 za svaku godinu.
 
B)  STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA
1. da su državljani Republike Hrvatske
2. da imaju prebivalište na području općine Omišalj najmanje dvije godine
3. da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:
 • redoviti ili izvanredni studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednja dva razreda srednje škole najmanje 3,00 za svaku godinu obrazovanja, ili
 • redoviti ili izvanredni studenti viših godina studija s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,00.
V.
Pravo na stipendiju nemaju učenici srednjih škola te studenti preddiplomskih i diplomskih studija ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.
Pravo na stipendiju nemaju studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji su studenti razlikovne godine studija ili apsolventi.
 
VI.
Zahtjevu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti sljedeće:
 
1.UČENICI
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice;
 • original uvjerenje o prebivalištu na području općine Omišalj (ne starije od 30 dana);
 • uvjerenje o upisu u srednju školu;
 • presliku svjedodžbi prethodne dvije godine obrazovanja;
 • potpisanu izjavu da u okviru istog stupnja obrazovanja ne primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.
2.STUDENTI
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice;
 • original uvjerenje o prebivalištu na području općine Omišalj (ne starije od 30 dana);
 • uvjerenje o upisu na određenu godinu studija; 
 • presliku svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole ako upisuju 1. godinu studija;
 • ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija ako upisuju 2. ili višu godinu studija;
 • potpisanu izjavu da u okviru istog stupnja obrazovanja ne primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.
VII.
Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na odgovarajućem obrascu (preuzima se na porti Općine Omišalj ili na web stranicama Općine Omišalj: www.omisalj.hr) sa svim potrebnim dokumentima do 2. studenog 2018. godine neposredno u Upravni odjel Općine Omišalj, Prikešte 13 ili preporučenom pošiljkom na adresu Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj. Za sve informacije obratiti se Upravnom odjelu na telefon 051/661-983.
 
VIII.
Nepotpune prijave i prijave koje pristignu izvan propisanog roka neće se razmatrati.
 
OPĆINA OMIŠALJ 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije