Inicijalni poziv svim zainteresiranim osobama za obavljanje poslova prometnog redara

                        

      REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

            OPĆINA OMIŠALJ

Omišalj, 31. listopada 2018. godine

 

 

INICIJALNI POZIV 

svim zainteresiranim osobama 

za obavljanje poslova prometnog redara

 

 

Općina Omišalj planira angažirati više prometnih redara u cilju boljeg uređenja prometa na svom području. Slijedom toga, pozivamo sve zainteresirane osobe sa završenom srednjom stručnom spremom i položenim vozačkim ispitom B kategorije da do 20. studenog 2018. dostave pismo interesa sa životopisom u Općinu Omišalj, Prikešte 13. Po zaprimanju istih, bit će organiziran sastanak s prijavljenim osobama na temu stručnog osposobljavanja za prometne redare.

Ovaj postupak se provodi u cilju utvrđivanja interesa za obavljanje poslova prometnog redara, dok će se eventualno zapošljavanje provesti temeljem Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11, 04/18).

 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije