Aktiviraj

Poziv za pisano testiranje i intervju - Voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje

                         
 
         REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
             OPĆINA OMIŠALJ
              UPRAVNI ODJEL
Povjerenstvo za provedbu natječaja
 
KLASA: 112-01/18-01/7
URBROJ: 2142-06-18-01-5
Omišalj, 9. studenog 2018.
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel Općine Omišalj, na radno mjesto Voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje, na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) upućuje
 
 
POZIV ZA PISANO TESTIRANJE I INTERVJU
 
 
Obavještava se kandidat prijavljen na Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel Općine Omišalj na radno mjesto Voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje, na neodređeno vrijeme, koji je objavljen 17.10.2018. godine u „Narodnim novinama“ broj 92/18 te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Omišalj, da će se:
 
- pisano testiranje održati u ponedjeljak 19.11.2018. godine s početkom u 10,00 sati na adresi Općina Omišalj, Prikešte 13, Omišalj, a
 
- intervju s kandidatom ukoliko ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, provest će se istog dana, u ponedjeljak 19.11.2018. godine s početkom u 11,00 sati.
 
Na pisano testiranje pozivaju se kandidati koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja, i to:
 
1. Igor Dorčić
 
 
Kandidat koji pristupi testiranju dužan je sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi utvrđivanja identiteta. 
Ako kandidat ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
 
 
                                                                                                           Predsjednik
                                                                                                      Luka Mihalović, v.r.

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije