II. Izmjena Plana razvojnih programa za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. god.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 20. prosinca 2012. god. donijelo je

II. Izmjenu Plana razvojnih programa za 2012. god
i projekcija za 2013. i 2014. god.

Članak 1.

U Planu razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje 2012.-2014.god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/11, 30/12) članak 1. mijenja se i glasi:

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

Članak 2.

Ove II. Izmjene Plana razvojnih programa za 2012. god i projekcija za 2013. i 2014. god. stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/12-01/10
Ur.broj: 2142-06-12-01-3
Omišalj, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije