Aktiviraj

Inicijalni poziv svim zainteresiranim osobama za obavljanje poslova prometnog redara (opetovani poziv)

                        

       REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

            OPĆINA OMIŠALJ

 

Omišalj, 13. veljače 2019. godine

 

INICIJALNI POZIV 

svim zainteresiranim osobama 

za obavljanje poslova prometnog redara

(opetovani poziv)

 

 

Općina Omišalj planira angažirati više prometnih redara u cilju boljeg uređenja prometa na svom području. Slijedom toga, pozivamo još jednom sve zainteresirane osobe sa završenom srednjom stručnom spremom i položenim vozačkim ispitom B kategorije da do 21. veljače 2019. dostave pismo interesa sa životopisom u Općinu Omišalj, Prikešte 13. 

Ovaj postupak se provodi u cilju utvrđivanja interesa za obavljanje poslova prometnog redara, dok će se eventualno zapošljavanje provesti temeljem Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11, 04/18).

Napominjemo da se osobe koje su iskazale interes pri prvoj objavi inicijalnog poziva ne trebaju ponovno javljati, jer su njihove prijave uzete u obzir. Također napominjemo da je za obavljanje poslova prometnog redara potrebno proći obuku u trajanju od tri tjedna na Policijskoj akademiji u Zagrebu. Troškove obuke i smještaja snosi Općina Omišalj.

Pismo interesa može se dostaviti putem elektronske pošte na adresu opcina@omisalj.hr ili poštom na adresu OPĆINA OMIŠALJ, Prikešte 13, 51513 Omišalj 

 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije