Odluka o imenima ulica i trgova na području Općine Omišalj

 
Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88) i članka 34. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 21. listopada 2010. godine, donijelo je 
 
 
ODLUKU
o imenima ulica i trgova na području Općine Omišalj
 
 
Članak 1.
 
U okviru provođenja pripremnih radnji za Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, u svrhu primjene istih pravila pisanja imena ulica i trgova, utvrđuje se konačni popis imena ulica i trgova za naselja na području općine Omišalj.
 
Članak 2.
 
Popis imena ulica i trgova iz članka 1. ove Odluke nalazi se u tablici u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.
 
Članak 3.
 
Temeljem podataka u tablici iz članka 2. ove Odluke, izvršit će se ažuriranje popisa imena ulica i trgova u Registru prostornih jedinica.
 
 
Članak 4.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.
 
 
KLASA: 021-05/10-01/12
URBROJ: 2142-06-10-01-11
Omišalj, 21. listopada 2010. godine
 
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.
 

 

 

www.sn.pgz.hr/default.asp 

www.sn.pgz.hr/default.asp

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije