Aktiviraj

Izbori za predstavnike i članove vijeća nacionalnih manjina 2019.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Omišalj 16. travnja 2019. god. u 09:40 sati objavljuje Pravovaljanu listu kandidata za izbor članova vijeća albanske nacionalne manjine u Općini Omišalj, a čiji je prijedlog zaprimljen 15. travnja 2019. god. u 19:40 sati, Zbirnu listu kandidata za izbor članova vijeća albanske nacionalne manjine u Općini Omišalj, Odluku o neodržavanju izbora članova vijeća bošnjačke manjine u Općini Omišalj i Odluku o neodržavanju izbora članova vijeća srpske manjine u Općini Omišalj.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije