Predavanje

Bit će predstavljeno (novo) pojednostavljenje procedure za instalaciju fotonaponske elektrane za (primarno) vlastitu potrošnju i radikalno pojeftinjenje spajanja iste na elektrodistributivnu mrežu.
Osim toga, bit će riječi i o mogućnosti predaje i prodaje viška električne energije te financijska isplativost cijeloga projekta.

  • Lokacija: Zgrada Općine Omišalj (vijećnica)
  • Početak: 19:00
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije