Aktiviraj pristupačnost

Polupodzemni spremnici za otpad

Općina Omišalj u suradnji s tvrtkom Ponikve d.o.o. ugradila je četiri seta polupodzemnih spremnika za otpad. Svaki set polupodzemnih spremnika sadrži pet različitih kontejnera namijenjenih za miješani komunalni otpad, plastiku, staklo, papir i biootpad. I u Omišlju i u Njivicama spremnici su ugrađeni na dvije lokacije:
Omišalj: parkiralište Pod orišina i ulica Kačini pored boćališta.
Njivice: Put Postana i Primorska cesta- parkiralište „Plave terase“
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije