Aktiviraj

E-računi

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 94/18) te Direktivi Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 1. srpnja 2019. godine na snagu stupa obveza izdavanja elektroničkih računa (e-računa) prema obveznicima javne nabave.
 
Općina Omišalj kao javni naručitelj obveznik je javne nabave te od 1. srpnja 2019. godine zaprima račune i prateće isprave isključivo u elektroničkom obliku, odnosno putem centralne platforme.
Račun izdan u papirnatom obliku vratit će se pošiljatelju, odnosno takav račun neće moći biti plaćen.
Ističemo da se ni skenirani račun u .pdf formatu te dostavljen e-mailom, također, ne smatra e-računom.

E-mail adresa Općine Omišalj za zaprimanje e-Računa je: ana.cetina@omisalj.hr. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije