Aktiviraj pristupačnost

Popis korisnika donacija i sponzorstva u razdoblju od 01.01. do 31.12.2019.g.

„Sukladno članku 10., stavku 1., točki 8. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15), Općina Omišalj objavljuje informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa:“

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije