PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 22. studenoga 2012. godine, donijelo je

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2013. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

Članak 1.

Plan razvojnih programa za 2013. god. i projekcije za 2014. i 2015. god. (u daljnjem tekstu: Plan) sadrži rashode na nefinacijskoj imovini, izdatke i plan kapitalnih pomoći:

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

Članak 2.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/9
Ur. broj: 2142-06-12-01-4
Omišalj, 22. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije