Aktiviraj

Obavijest o objavi Prijedloga liste prvenstva

Dana 7. veljače 2020. godine ovdje je objavljen Prijedlog liste prvenstva za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Omišalj na korištenje udrugama.

Rok za prigovore je 8 dana od objave Prijedloga.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije