Javni poziv za iskaz interesa za najam poslovnoga prostora u Servisno–uslužnoj zoni Pušća u Omišlju


JAVNI POZIV
za iskaz interesa za najam poslovnoga prostora u Servisno–uslužnoj zoni Pušća u
Omišlju

I.

Sa svrhom ispitivanja zainteresiranosti poduzetnika i poduzetničkoga potencijala, Općina Omišalj upućuje javni poziv za dostavu pisma namjere na lokaciji planiranoj Detaljnim planom uređenja Servisno–uslužne zone Pušća u Omišlju (u daljnjem tekstu DPU Pušća).
Javni poziv se upućuje za potrebe izrade Studije opravdanosti izgradnje objekta u Servisno–uslužnoj zoni Pušća, u građevinskoj zoni D (organizirana poslovna zona), definiranoj u DPU Pušća (u daljnjem tekstu Zona D).
Studija opravdanosti će, među ostalim, sadržavati i prijedlog modaliteta upravljanja projektom kao i prijedlog organizacijske strukture, sukladno iskazanom interesu poduzetnika. Jedna od opcija koja se razmatra za navedenu lokaciju jest i osnivanje poduzetničke potporne institucije (poduzetničkoga inkubatora), s ciljem osnivanja novih malih tvrtki, omogućavanja daljnjega razvoja poduzetnika s kvalitetnim programima, poticanja inovativnosti lokalnih poduzetnika te njihove promocije.

II.

Zona D namijenjena je organizaciji manjih kapaciteta obrtničkih, servisnih, uslužnih, trgovačkih i sličnih poslovnih djelatnosti, ugostiteljskih i poslovno–administrativnih djelatnosti, s više korisnika u istoj građevini. Kompleks predstavlja jednu građevnu česticu unutar koje su definirane prometnice, manipulativni prostori, zajednička parkirališta i zelene površine. Predviđa dvije građevine unutar kojih je moguće organizirati 8-12 poslovnih jedinica u dvije etaže, s izdvojenom jedinicom u kojoj je planirana organizacija ugostiteljskoga sadržaja, prostora poslovno–administrativne djelatnosti, uprave ili sličnih zajedničkih sadržaja za cijelu servisno–uslužnu zonu.

III.

Trenutačno stanje projekta: projekt je u fazi izrade Studije opravdanosti i osmišljavanja dodatnih sadržaja, sukladno iskazanom interesu i potrebama poduzetnika.

IV.

Cijena najma, kao i moguće povlastice poduzetnika koji će poslovati u sklopu Zone D, definirat će se naknadnim odlukama Općinskoga vijeća.

V.

Od poduzetnika se očekuje pismo namjere sljedećeg sadržaja: naziv pravne osobe (odnosno ime i prezime fizičke osobe), osnovna djelatnost, planirana djelatnost, potrebna veličina poslovnoga prostora, očekivani godišnji prihod od poslovanja u Zoni D, očekivani broj zaposlenih te prijedlozi, sugestije i komentari.

VI.

Pismo namjere upućuje se na e-mail opcina@omisalj.hr ili poštom na adresu Općina Omišalj-za Zonu D, Prikešte 13, 51513 Omišalj, do 18. siječnja 2013. godine.
Dostavljena pisma namjere služe ispitivanju zainteresiranosti poduzetnika za ulazak i poslovanje unutar Zone D i ne obvezuju Općinu Omišalj, kao ni poduzetnike na najam poslovnih prostora. Dobiveni podaci koristit će se isključivo za potrebe osmišljavanja sadržaja, izrade studije opravdanosti te usklađivanje potreba poduzetnika i ponude Zone D.

VII.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051/634-332 (Regionalna razvojna agencija Porin, gđa Mirta Klaričić), svakog radnog dana od 8-16 sati.

Načelnik Općine Omišalj
Tomo Sparožić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije