Aktiviraj pristupačnost

Dio Urbanističkog plana uređenja UPU 20 - Njivice - naselje (dio NA1, LO3-1)

OBAVIJEST  o izradi dijela Urbanističkog plana uređenja  UPU 20 – Njivice- naselje (dio NA1, LO3-1) može se pronaći na idućem linku: https://omisalj.hr/hr/1401/obavijest-o-izradi-dijela-urbanistickog-plana-uredenja-upu-20-njivice-naselje-dio-na1-lo3

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije