Aktiviraj pristupačnost

Obavijest o Javnom pozivu za dodjelu grobnog mjesta na korištenje

 Uprava groblja Sv. Duh u Omišlju, Pesja d.o.o., objavljuje Javni poziv za dodjelu grobnog mjesta na korištenje. U privitku ove objave nalazi se tekst Javnog poziva te obrasci potrebni za prijavu na isti.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije