Aktiviraj pristupačnost

Turističke ambulante Doma zdravlja PGŽ

Na otoku Krku od 1.7.2020. s radom su započele turističke ambulante u:

- Njivicama, Primorska cesta 29 (hotel Jadran), 051/846-048

- Krku, Vinogradska 2B, 099/609-4089

- Baški, Ul. Emila Geistlicha (hotel Corinthia), 099/609-4077.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije