Aktiviraj pristupačnost

Financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja

Općina Omišalj, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/14 i 31/20), finacira dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenicima s područja općine Omišalj.

Pravo na pomoć ostvaruje hrvatski državljanin koji ima prebivalište u općini Omišalj najmanje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva.

Pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruje korisnik čija mirovina ne prelazi iznos prosječne starosne mirovine u Republici Hrvatskoj (2.765,98 kuna) te koji ima ugovorenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ima ugovorenu policu s drugim osiguravajućim društvom, pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja isplaćuje se u iznosu koji je sukladan visini godišnje premije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

U mjesečni iznos mirovine uračunava se i mirovina koja se ostvaruje prema propisima druge države te zaštitni dodatak.

Iznos prosječne starosne mirovine utvrđuje se temeljem podataka objavljenih na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji su utvrđeni za prethodnu godinu.

 

Zahtjevu u privitku potrebno je priložiti:

  • zadnji odrezak od mirovine,
  • potvrda/ugovor o važećem dopunskom zdravstvenom osiguranju,
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika kartice bankovnog računa.

Zahtjev se može predati osobno u Općinu Omišalj (prizemlje - soba 12, kod M. Kovačević) ili poštom na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.

Za više informacija nazvati na broj 661-978.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije