Aktiviraj pristupačnost

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 20 - Njivice (dio NA1, LO3-1)

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije