Aktiviraj pristupačnost

Obavijest o Odluci o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj s Prostornim planom Primorsko-goranske županije

Općinsko vijeće Općine Omišalj donijelo je 14. rujna 2020. Odluku o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj s  Prostornim planom Primorsko-goranske županije, („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/20).

 
O prijedlogu navedenog usklađenja Plana neće se provoditi javna rasprava sukladno čl. 94. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).
 
Detaljne informacije o tijeku izrade mogu se dobiti u  Upravnom odjelu Općine Omišalj, Odsjeku za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje, Prikešte 13, 51513 Omišalj ili na telefon 051/661-976. 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije