Aktiviraj pristupačnost

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

                        

       REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

            OPĆINA OMIŠALJ

              UPRAVNI ODJEL

KLASA: 604-02/20-01/1

URBROJ: 2142-06-20-01-2

Omišalj, 21. rujan 2020. godine

 

Na temelju članka 6. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 32/18) i Odluke Općinske načelnice od 21. rujna 2020. godine, Upravni odjel Općine Omišalj raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

 

 

I.

Općina Omišalj raspisuje natječaj za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata preddiplomskih i diplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

 

II.

Mjesečni iznos stipendije za učenike srednjih škola je 625,00 kn mjesečno.

Mjesečni iznos stipendije za studente preddiplomskih studija koji upisuju prvu godinu studija iznosi 875,00 kn mjesečno. 

Za studente preddiplomskih i diplomskih studija koji upisuju višu godinu studija i u prethodnoj akademskoj godini su ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00 mjesečni iznos stipendije je 875,00 kn mjesečno.

Za studente preddiplomskih i diplomskih studija koji upisuju višu godinu studija i u prethodnoj akademskoj godini su ostvarili prosjek ocjena između 3,50 i 3,99 mjesečni iznos stipendije je 625,00 kn.

Stipendije će se isplaćivati u deset mjesečnih obroka tijekom natječajne školske/akademske godine.

Međusobna prava i obveze svakog pojedinog stipendista i Općine Omišalj utvrdit će se ugovorom o stipendiranju.

 

III.

Pravo na stipendiju imaju redoviti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 

A)  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA

1. da su državljani Republike Hrvatske,

2. da imaju prebivalište na području općine Omišalj najmanje dvije godine,

3. da su redoviti učenici srednje škole i to:

 • učenici 1. razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u posljednja dva razreda osnovne škole najmanje 4,50 za svaku godinu obrazovanja ili,
 • učenici 2. razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u posljednjem razredu osnovne škole i prvom razredu srednje škole najmanje 4,50 za svaku godinu obrazovanja ili,
 • učenici 3. i 4. razreda s postignutim općim uspjehom u prethodna dva razreda srednje škole najmanje 4,50 za svaku godinu obrazovanja.

 B)  STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA

1. da su državljani Republike Hrvatske,

2. da imaju prebivalište na području općine Omišalj najmanje dvije godine,

3. da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:

 • redoviti ili izvanredni studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednja dva razreda srednje škole najmanje 4,50 za svaku godinu obrazovanja, ili
 • redoviti ili izvanredni studenti viših godina studija s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,50.

 IV.

Pravo na stipendiju nemaju učenici srednjih škola te studenti preddiplomskih i diplomskih studija ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

Pravo na stipendiju nemaju studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji su studenti razlikovne godine studija ili apsolventi.

 

V.

Zahtjevu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti sljedeće:

 

1. UČENICI

 • presliku osobne iskaznice;
 • original uvjerenje o prebivalištu na području općine Omišalj (ne starije od 30 dana);
 • uvjerenje o upisu u srednju školu;
 • presliku svjedodžbe 7. i 8. razreda osnovne škole ako upisuju 1. razred srednje škole
 • presliku svjedodžbe 8. razreda osnovne škole i 1. razreda srednje škole ako upisuju 2. razred srednje škole
 • presliku svjedodžbe 1. i 2. razreda srednje škole ako upisuju 3. razred srednje škole
 • presliku svjedodžbe 2. i 3. razreda srednje škole ako upisuju 4. razred srednje škole
 • potpisanu izjavu da u okviru istog stupnja obrazovanja ne primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

 2. STUDENTI

 • presliku osobne iskaznice;
 • original uvjerenje o prebivalištu na području općine Omišalj (ne starije od 30 dana);
 • uvjerenje o upisu na određenu godinu studija; 
 • presliku svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole ako upisuju 1. godinu studija;
 • ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija ako upisuju 2. ili višu godinu studija;
 • potpisanu izjavu da u okviru istog stupnja obrazovanja ne primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

 

VI.

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na odgovarajućem obrascu (preuzima se na porti Općine Omišalj ili na web stranicama Općine Omišalj: www.omisalj.hr) sa svim potrebnim dokumentima do 23. listopada 2020. godine neposredno u Upravni odjel Općine Omišalj, Prikešte 13 ili preporučenom pošiljkom na adresu Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj. Za sve informacije obratiti se Upravnom odjelu na telefon 051/661-970.

 

VII.

Nepotpune prijave i prijave koje pristignu izvan propisanog roka neće se razmatrati.

 

UPRAVNI ODJEL OPĆINE OMIŠALJ

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije