Aktiviraj pristupačnost

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za deficitarna zanimanja za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

                     

     REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

         OPĆINA OMIŠALJ

          UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 604-02/20-01/2

URBROJ: 2142-06-20-01-2

Omišalj, 21. rujan 2020. godine

 

Na temelju članka 6. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih i diplomskih studija za deficitarna zanimanja (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 32/18) i Odluke Općinske načelnice od 21. rujna 2020. godine, Upravni odjel Općine Omišalj raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za deficitarna zanimanja za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

 

 

I.

Općina Omišalj raspisuje natječaj za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata preddiplomskih i diplomskih studija za deficitarna zanimanja za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

 

II.

Deficitarna zanimanja temeljem Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na području Primorsko-goranske županije su:

 

1) SREDNJOŠKOLSKI PROGRAMI:  

 • Kuhar/kuharica
 • Konobar/konobarica 
 • Slastičar/slastičarka 
 • Pekar/pekarica
 • Mesar/mesarica 
 • Vozač motornog vozila/vozačica motornog vozila
 • Zidar/zidarica 
 • Stolar/stolarica 
 • Tesar/tesarica 
 • Limar/limarica 
 • Keramičar-oblagač/keramičarka-oblagačica 
 • CNC operater/CNC operaterka 
 • Bravar/bravarica 
 • Monter suhe gradnje/monterka suhe gradnje 
 • Soboslikar ličilac dekorater/soboslikarica ličiteljica dekoraterka 
 • Vodoinstalater/vodoinstalaterka 
 • Zavarivač/zavarivačica 
 • Automehaničar/automehaničarka 
 • Autoelektričar/autoelektričarka
 • Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
 • Dentalni asistent/dentalna asistentica

2) STUDIJSKI PROGRAMI: 

 • Računarstvo 
 • Strojarstvo 
 • Elektrotehnika 
 • Medicina 
 • Farmacija 
 • Rehabilitacija 
 • Logopedija
 • Brodogradnja 
 • Građevinarstvo 
 • Fizika i matematika, nastavnički smjer 
 • Matematika, nastavnički smjer 
 • Matematika i informatika, nastavnički smjer 
 • Socijalni rad
 • Socijalna pedagogija
 • Biologija i kemija, nastavnički smjer
 • Geografija, nastavnički smjer
 • Glazbena pedagogija
 • Geodezija i geoinformatika
 • Kineziologija, nastavnički smjer
 • Informacijske znanosti, smjer Bibliotekarstvo
 • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

 III.

Mjesečni iznos stipendije za učenike srednjih škola je 625,00 kn mjesečno.

Mjesečni iznos stipendije za studente preddiplomskih studija koji upisuju prvu godinu studija iznosi 875,00 kn mjesečno. 

Za studente preddiplomskih i diplomskih studija koji upisuju višu godinu studija i u prethodnoj akademskoj godini su ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00 mjesečni iznos stipendije je 875,00 kn mjesečno.

Za studente preddiplomskih i diplomskih studija koji upisuju višu godinu studija i u prethodnoj akademskoj godini su ostvarili prosjek ocjena između 3,00 i 3,99 mjesečni iznos stipendije je 625,00 kn.

Stipendije će se isplaćivati u deset mjesečnih obroka tijekom natječajne školske/akademske godine.

Međusobna prava i obveze svakog pojedinog stipendista i Općine Omišalj utvrdit će se ugovorom o stipendiranju.

 

IV.

Pravo na stipendiju imaju redoviti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 

A)  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA

1. da su državljani Republike Hrvatske

2. da imaju prebivalište na području općine Omišalj najmanje dvije godine

3. da su redoviti učenici srednje škole i da u prethodne dvije godine školovanja imaju opći uspjeh najmanje 3,00 za svaku godinu.

 

B)  STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA

1. da su državljani Republike Hrvatske

2. da imaju prebivalište na području općine Omišalj najmanje dvije godine

3. da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:

 • redoviti ili izvanredni studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednja dva razreda srednje škole najmanje 3,00 za svaku godinu obrazovanja, ili
 • redoviti ili izvanredni studenti viših godina studija s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,00.

 V.

Pravo na stipendiju nemaju učenici srednjih škola te studenti preddiplomskih i diplomskih studija ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

Pravo na stipendiju nemaju studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji su studenti razlikovne godine studija ili apsolventi.

 

VI.

Zahtjevu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti sljedeće:

 

1. UČENICI

 • presliku osobne iskaznice;
 • original uvjerenje o prebivalištu na području općine Omišalj (ne starije od 30 dana);
 • uvjerenje o upisu u srednju školu;
 • presliku svjedodžbi prethodne dvije godine obrazovanja;
 • potpisanu izjavu da u okviru istog stupnja obrazovanja ne primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

 2. STUDENTI

 • presliku osobne iskaznice;
 • original uvjerenje o prebivalištu na području općine Omišalj (ne starije od 30 dana);
 • uvjerenje o upisu na određenu godinu studija; 
 • presliku svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole ako upisuju 1. godinu studija;
 • ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija ako upisuju 2. ili višu godinu studija;
 • potpisanu izjavu da u okviru istog stupnja obrazovanja ne primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

 VII.

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na odgovarajućem obrascu (preuzima se na porti Općine Omišalj ili na web stranicama Općine Omišalj: www.omisalj.hr) sa svim potrebnim dokumentima do 23. listopada 2020. godine neposredno u Upravni odjel Općine Omišalj, Prikešte 13 ili preporučenom pošiljkom na adresu Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj. Za sve informacije obratiti se Upravnom odjelu na telefon 051/661-970.

 

VIII.

Nepotpune prijave i prijave koje pristignu izvan propisanog roka neće se razmatrati.

 

UPRAVNI ODJEL OPĆINE OMIŠALJ

 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije