Aktiviraj pristupačnost

Obavijest o kontaktu koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova

Općina Omišalj zaključila je Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj s koncesionarom MLD-USLUGE d.o.o. iz Koprivnice.

Broj za kontakt koncesionara je 099 251 3626.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije