Aktiviraj pristupačnost

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezane uz korištenje prostora u vlasništvu Općine Omišalj i rad školske sportske dvorane u 2020./2021. školskoj godini

                       

        REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA OMIŠALJ
          Stožer civilne zaštite
 
 
KLASA: 602-01/20-01/1
URBROJ: 2142-06-20-01-3

Omišalj, 13. listopada 2020. godine 

 

Sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Stožer civilne zaštite Općine Omišalj donio je 

 

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezane uz korištenje prostora u vlasništvu Općine Omišalj i rad školske sportske dvorane 

u 2020./2021. školskoj godini

 

 

1. Omogućava se svim udrugama s kojima je sklopljen ugovor o korištenju prostora u vlasništvu Općine Omišalj da iste koriste pod sljedećim uvjetima:

 • prije ulaska u prostor svi korisnici dužni su dezinficirati ruke,
 • po završetku korištenja prostora korisnici su dužni dezinficirati sve predmete koje su koristili tijekom boravka u prostoru,
 • između svakoga termina korištenja prostora različitih korisnika mora biti najmanje 30 minuta razmaka,
 • kod provedbe aktivnosti da se maksimalno moguće isključe one aktivnosti koje uključuju bliski kontakt (npr. ples).

Sve udruge dužne su potpisati izjavu kojom će se pridržavati ove Odluke te ostalih uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

Članovima udruga i drugim osobama koje koriste prostor bit će onemogućeno korištenje prostora ako:

 • imaju ukućana koji je u samoizolaciji,
 • ako je osoba unutar prethodnih 14 dana boravila u inozemstvu, osim ako ima PCR ne stariji od 48 sati,
 • ako je osoba u proteklih 14 dana imala kontakt s osobom zaraženom SARS-CoV-2,
 • ako osoba ima neki  od  sljedećih  simptoma:  temperatura,  kašalj, curenje nosa ili gubitak okusa i mirisa.

 

2. Korištenje školske sportske dvorane za redovne aktivnosti moguće je uz sljedeće uvjete:

 • vlasnik dvorane određuje prioritet i raspored korištenja dvorane,
 • ulaz u dvoranu bit će omogućen isključivo na glavnom ulazu,
 • voditelji ekipa/treneri obvezni su sačekati sportaše te zajedno s njima ući u dvoranu,
 • prije ulaska u dvoranu svi korisnici dužni su dezinficirati ruke, 
 • korištenje dvorene isključuje korištenje svlačionica, 
 • za vrijeme korištenje dvorane nije dozvoljeno prisustvo gledatelja (roditelja),
 • potrebno je ograničiti maksimalni broj osoba koje istovremeno borave u dvorani tako da se za svaku osobu osigura 10 m²,
 • o svakom održanom treningu potrebno je voditi evidenciju prisustva,
 • po završetku treninga klubovi su dužni dezinficirati sve sprave i rekvizite koje se koristili, a koje ne odnose po završetku treninga jer pripadaju klubu,
 • svaki je klub dužan Školi dostaviti potpisane izjave ovlaštenih predstavnika klubova kojima će se klubovi obvezati pridržavanja ove Odluke, ostalih uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te potpisane izjave roditelja za maloljetne članove da mogu prisustvovati treninzima.

 

 

 

Načelnik Stožera

          Ranko Špigl, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije