Aktiviraj pristupačnost

Udruge

Udruge

Zakon o udrugama dostupan je ovdje.

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge dostupna je ovdje.

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge Općine Omišalj dostupan je ovdje.

 

Udruge građana koje djeluju na području općine Omišalj jesu:

Lovačko društvo "Šljuka 1924" Omišalj

Početak organiziranog lovstva vezujemo uz 1924. godinu kada je 5 - 10 ljudi odlučilo organizirati lovačko društvo "Šljuka" Omišalj. Budući da je tada teritorij općine Omišalj zauzimalo područje katastarskih općina Sveti Vid Miholjice i Omišalj, sve do danas u isto društvo upisuju se stanovnici mjesta Omišalj, Sveti Vid i Njivice. U to doba lovci su lovili stalne vrste: zeca, jarebice, kamenjarke, trčke i kune bjelice, a od prolaznih sve vrste močvarica, naročito šljuke, patke i guske. Najbrojnije vrste divljači na ovim prostorima od vremena osnutka prvog društva do 80-tih godina bile su: zec, jarebica i šljuka bena.

 

Pored brojnih aktivnosti, a uz potporu Općine Omišalj i Primorsko-goranske županije, u potpunosti su uredili kat lovačkog doma gdje je sada izložbeni prostor trofeja i dermo preparata. Također, po prvi puta na ovom prostoru, na potezu od glavne ceste do lovačkog doma Lug, uređena je poučna lovačka staza. Postavljeno je 5 poučnih tabli s reljefnim prikazom životinja te opisom istih na 5 različitih jezika. Projekt su financijski podržali Općina Omišalj i Ministarstvo regionalnog razvoja RH.

Lovačko društvo redovito sudjeluje u eko i komunalnim aktivnostima na području općine Omišalj.

 

KONTAKT: 

Predsjednik: 

Josip Badurina 

+38591/781-0103 

 

Tajnik:

Damir Vranić

+38591/538-1187

 

WEB: www.ldsljuka1924omisalj.hr

 

 

Planinarsko društvo "Obzova"

Planinarstvo je vrlo širok pojam koji obuhvaća gotovo sve čovjekove aktivnosti vezane uz kretanje po planinama. Ono je način i stil života, niz aktivnosti koje suvremenom čovjeku život čine zanimljivinjim, zdravijim i ljepšim. Odlazak u prirodu, druženje i kretanje na čistom zraku predstavljaju aktivan oblik odmora koji planinara i izletnika ispunjava osjećajem zadovoljstva i novim doživljajima. Planine pružaju nebrojene užitke svakome tko ima sposobnost uočiti ih, doživjeti i ponijeti u sebi. Svjedoci smo sve većeg broja turista i izletnika koji dolaze na naš otok želeći se baviti aktivnostima na otvorenom kao što su biciklizam, planinarenje, hodanje i slično. Za to je nužno postojanje održavanih i obilježenih šetnica, biciklističkih staza, planinarskih puteva, kao i kvalitetnih karata i vodiča. PD "Obzova" održava oko 200 km turistički i planinarski obilježenih šetnica i biciklističkih staza na otoku Krku. Društvo ima obučene planinarske vodiče, obučene markaciste i veći broj planinara s položenom planinarskom školom. U cjelini, PD "Obzova" je okvir koji omogućuje žiteljima otoka Krka i ljubiteljima prirode da otkrivaju i upoznaju ljepote otoka Krka, naših i inozemnih planina.

Društvo broji 115 članova. 

 

Kontakt: 091 525 2212

Email: pdobzova@gmail.com

Web stranica: www.pd-obzova.hr

 

 

Otvoreno kazalište Omišalj

Otvoreno kazalište Omišalj utemeljio je 2008. godine Bosnimir Ličanin, umirovljeni prvak HNK Ivana pl. Zajca i osnivač Otvorene scene Belveder. 
Do sada je održano više od 35 predstava, a od najvažnijih projekata treba spomenuti hit predstavu "SMIH  NAŠ BODULSKI", satirične predstave "OMIŠALJSKI CABARET", "LIKOTANA U EUROPI" i "PUL MOJEGA NONIĆA IT'S OK". Organizirali su više prigodnih recitala, od kojih su najpopularniji recitali ljubavne poezije povodom Valentinova, tematski recitali te in memoriam recitali posvećeni Arsenu Dediću i Željku Sabolu. Realizirali su nekoliko vrlo kvalitetnih monodrama od koji treba spomenuti "ŽENA S TISUĆU  LICA" u izvedbi glumice Ratke  Višnić. Održali su i dvije književne večeri poznate riječke pjesnikinje i spisateljice Diane Rosandić Živković.
Trenutno rade na komediji "OMIŠALJSKA BESEDA" čiju premijeru očekujemo potkraj 2017. godine.
Udruga broji 28 članova.
Odgovorne osobe za zastupanje: Bosnimir Ličanin i Gordana Jurišić
 
Adresa sjedišta udruge: Stran  3a, Omišalj     
Telefon: 091/750-1884, 091/544-0091
 
 

KUD "Ive Jurjević" Omišalj

KUD "Ive Jurjević" sastoji se od dvije sekcije: zbora i folklorne sekcije. Okuplja šezdesetak članova.

Ciljevi KUD-a su očuvanje tradicijske kulture, pjesme, plesa i običaja našega kraja, kao i promicanje svih vrsta kulturno-umjetničkog djelovanja na načelima amaterizma. 

Predsjednica je Annamaria Žuvić (tel: 051 841-273, mob: +385 91 587 7540).

Tajnica je Marina Žauhar (mob:+385 99 826 6625, mail: marinazauhar@yahoo.com).

Dirigentica pjevačkog zbora je maestra Annamaria Doricich (mail: povisilica@gmail.com).

 

Facebook stranica: ovdje

 

 

UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA OTOKA KRKA

Udruga djeluje na cijelom otoku, ima 8 podružnica, 602 člana, od toga 378 žena i 224 muškarca.

U sklopu Udruge djeluje Forum žena i Forum mladih, a u tijeku je i osnivanje Foruma branitelja Domovinskog rata.

Djelatnost Udruge kojima se ostvaruju ciljevi zalaganje za ostvarivanje jednakosti ljudi pred zakonom, za pravo na različitost, međuljudsku toleranciju, a protiv diskriminacije u rasnom, nacionalnom, vjerskom i kulturnom pogledu; poticanje rješavanja zdravstvenog, mirovinskog, stambenog, socijalnog i materijalno egzistencijalnog položaja sudionika NOB-e, a posebno invalida rata; razvijanje solidarnosti, humanosti, prijateljstva te raznih oblika društvene pomoći bolesnim i ostarjelim članovima; otklon od nacionalne, vjerske ili rasne mržnje, netolerancije i neravnopravnosti građana; zalaganje za razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija za ostvarivanje ljudskih prava, ravnopravnost građana i zaštitu čovjekove okoline; suprotstavljanje omalovažavanju i ignoriranju tekovina NOB-e i njenih sudionika, protivljenje  oživljavanju fašizma i nacizma u bilo kojem obliku; očuvanje i njegovanje tekovina NOB-e, promicanje moralnih i etičkih vrijednosti  antifašističkog humanizma i ljudskih prava; poticanje zaštite prava članova iz oblasti mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja; otklanjanje pokušaja manipuliranja žrtvama II svjetskog rata u svakom pogledu i u tom cilju pomaganje u utvrđivanju istine o žrtvama ma na čijoj strani one bile; poticanje na očuvanju i održavanju spomenika i spomen obilježja  vezane za događaje i ličnosti iz NOB-e; izražavanje pijeteta prema poslijeratnim nevinim žrtvama kao i žrtvama Domovinskog rata; poticanje umjetničkog stvaralaštva, organiziranje susreta, izložbi, proslava, obilazaka i komemoracija vezanih za događaje iz NOB-e; suradnja sa srodnim antifašističkim i veteranskim udrugama u zemlji i inozemstvu, posebno sa udrugama proizašlim iz Domovinskog rata na pitanjima od zajedničkog interesa.

Poseban prioritet Udruge je rad sa mladima pod geslom „Putujem i učim“: putovanje učenika Srednje škole Krk u Auschwitz i Vukovar, putovanje učenika osnovnih škola otoka Krka u Jasenovac i Brezovicu, sudjelovanje učenika OŠ otoka Krka na Ljetnom memorijalu 26 smrznutih partizana na Matić poljani, svake godine u jednoj osnovnoj školi organizira se izložba (pripremljena od učenika) i predavanje o Holokaustu.

Svaka podružnica posjećuje svoje starije i bolesne članove.

 

Telefon: ( 051) 520 477 

Mobitel: 091 2222 818  

E-mail:  uaba@uaba-otoka-krka.hr

Facebook stranica: ovdje 

Web: www.uaba-otoka-krka.hr

 

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo "Njivice"

Dobrovoljno vatrogasno društvo Njivice je dobrovoljna, neprofitna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Općinu Omišalj, područje otoka Krka, Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku u djelatnosti zaštite od požara. Društvo je osnovano 1977. godine na dobrovoljnoj osnovi u cilju provedbe vatrogasne djelatnosti te promicanja, razvitka i unapređenja zaštite od požara i vatrogastva. DVD Njivice je jedno od 5 dobrovoljnih vatrogasnih društava na otoku Krku te djeluje u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom grada Krka te s ostalim dobrovoljnim društvima. U vlasništvu nema vlastiti dom, ali se služi prostorom bivše policijske postaje u Omišlju, koja je u vlasništvu Općine Omišalj, a dana je na korištenje vatrogascima, i starim spremištem u Kijcu koje je također u vlasništvu Općine. DVD Njivice posjeduje 4 vozila. Društvo broji 84 člana, od toga 24 pripadnika djece i mladeži. Ciljevi Društva su učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja/odgovornosti Društva, pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanja, kontinuirano pomlađivanje,  osposobljavanje, usavršavanje i uvježbavanje članstva,  aktivnosti u pogledu podizanja razine vatrogasne kulture u lokalnoj samoupravi, promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva, razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva.

Najvažnije usluge dobrovoljnih društava su zaštita i spašavanje, i ono što je posebno naglašeno kod DVD-a Njivice je rad s mladima. Isto tako DVD ima funkciju širenja temeljnog znanja o zaštiti svim stanovnicima kako bi preventivno mogli izbjeći veće katastrofe. 

Bez obzira na trud i brigu, požrtvovnost i humanost, često se zaboravlja i zanemaruje važnost vatrogastva za sve ljude. Sve što vatrogasci rade, rade zbog sigurnosti svojih mještana i cijele zajednice.

 

 

Kontakti:

Predsjednik

Ivan Šamanić

091 100 0846

 

Zapovjednik 

Robert Renka

091 221 0035

 

Tajnica

Ida Tintor

091 221 0037

 

 

CB Radioklub "Krk"

CB Radioklub "Krk" osnovan je 30.8.2012. godine i djeluje u Omišlju iz prostorija radiokluba na 1. katu bivše zgrade policijske stanice. Klub broji 20 članova, od čega 4 djece.

Klub se uglavnom bavi CB radio komunikacijama na 27 MHz i 446 MHz. Također sami izrađuju antene, popravljaju radiostanice i sudjeluju na raznim natjecanjima, kupovima i kontestima. Radi povezivanja sa CB operatorima iz cijelog svijeta, u prostorijama CB RK "Krk" u radu je FRN server hscb.ddns.net.

Sudjeluju i u akcijama RMZO (radio mreže za opasnost). Pojedini članovi su položili radioamaterske klase i uključili se u rad na ostalim radio frekvencijama, kratki val, VHF i UHF područje. S tim u svezi djeluje i PPS 9A1CEB. U prostorijama kluba nalazi se i APRS gateway 9A1ARS-10. 

Sastanci su svake srijede od 19 sati u prostorijama kluba.

 

E-mail: cbkrk.krk@gmail.com

Telefon: 0915760181, predsjednik Kluba Marijan Magdić

 

 

8. Udruga Obitelj za mlade

9. DVD Njivice

10.

 
 

11. Udruga za terapijsko jahanje "Moj prijatelj"

1. KUD Ive Jurjević – Omišalj

2. Folklorno društvo Njivice

3. Otvoreno kazalište "Omišalj"

4. Karnevalska udruga Omišjanski Babani

5. Karnevalska udruga Babani

6.

7. Društvo za poljepšavanje Omišlja

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije