Aktiviraj pristupačnost

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice

Općina Omišalj nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

 

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Omišalj koje se nalazi na adresi www.omisalj.hr.

 

Stupanj usklađenosti

 

Mrežna stranica Općine Omišalj  djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

 

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog neusklađenosti s nacionalnim zakonodavstvom iz sljedećih razloga: 

 • neke slike nemaju pridružen prikladni opis
 • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
 • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
 • neke pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc, .xls i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
 • neke datoteke nisu dostupne u strojno čitljivom obliku
 • audio i video sadržajima nedostaju titlovi.
 • dio linkova prikazan je s tekstom Ovdje, Više, Pročitajte, itd.
 • neki djelovi stranice nemaju potreban kontrast
 • pojedini sadržaji uneseni su samo kao dokumenti.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

 

Ova je izjava sastavljena 30. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Omišalj.

Općina Omišalj će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

 

Podnošenjem zahtjeva Općini Omišalj možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

 

Zahtjev možete poslati uputiti u pisarnicu Grada na kontakt:

 

 • telefonom na broj: +38551 661 970
 • elektroničkom poštom: opcina@omisalj.hr
 • poštom na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj

Općina Omišalj je dužna na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

 

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

 

 

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije