Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje 2012. - 2014. god.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 25. srpnja 2012. god. donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE OMIŠALJ
ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GOD.

Članak 1.

U Planu razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje 2012. - 2014. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/11) članak 1. mijenja se i glasi:

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

Članak 2.

Prve izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje 2012. - 2014. god. stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije