Aktiviraj pristupačnost

Cesta do naselja Mali i Veli kijec

U provedenom postupku javne nabave od osam pristiglih ponuda odabrana je ona tvrtke Strabag d.o.o. kao ekonomski najpovoljnija.

 

Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste OMI-4, odnosno ceste od semaforiziranog raskršća do naselja Veli i Mali kijec započeli su krajem studenog 2020.

 

Ovim će se obuhvatom rekonstruirati prometnica u dužini od 1390 m, a osim novih prometnih traka širine 2,75 m, cijelom dužinom izgradit će se nogostup, javna rasvjeta, oborinska odvodnja i vodovod.

 

Ukupna vrijednost radova iznosi 4,868.554,25 kn. Općina Omišalj financirat će realizaciju projekta u iznosu od 4,260.650,14, a ostalih 607.904,11 financirat će Ponikve.

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije