Aktiviraj pristupačnost

Javni poziv

                                    

                   REPUBLIKA HRVATSKA

         PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

                       OPĆINA OMIŠALJ

                         UPRAVNI ODJEL

 

Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

 
 
JAVNI POZIV
 
 
Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC NJI-17, Ulica Krčine, Njivice u k.o. Omišalj-Njivice, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.
 
Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. - 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu  Općine Omišalj,  Prikešte 13, 51513 Omišalj, OIB 72908368249.
Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će tvrtka Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Dr. F. Kresnika 33, 51000 Rijeka.
 
Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je 18. prosinca 2020. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
 
Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana  18. veljače 2021. godine (četvrtak) u vremenu od 10:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Omišalj u Omišlju, Prikešte 13
 
 
KLASA: 350-01/21-01/3 
URBROJ: 2142-06-21-01-2
Omišalj, 4.2.2021. godine
 
Općina Omišalj
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije