Aktiviraj pristupačnost

Rekonstrukcija Rive Omišalj

Općina Omišalj je sa Županijskom lučkom upravom Krk potpisala Sporazum o zajedničkom financiranju projekta rekonstrukcije rive u Omišlju.
Planirana vrijednost izvođenja radova iznosi cca 3,500.000,00 kn.
 
Uredit će se javna površina pješačke i kolno-pješačke namjene u funkciji naselja Omišalj i luke otvorene za javni promet županijskog značaja Omišalj – bazen Omišalj (LO2-1) – kopneni dio.
Ukupna površina zahvata iznosi oko 1.470 m2. 
 
Radovi na rekonstrukciji započeli su 4.10.2021., a rok za njihov završetak je 5 mjeseci.
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije