Aktiviraj pristupačnost

Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku 2021./2022. godinu

                                    

                  REPUBLIKA HRVATSKA

        PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                       OPĆINA OMIŠALJ

                         UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 604-02/20-01/1

URBROJ: 2142-06-21-01-61

Omišalj, 22. ožujak 2021. godine

 

Na temelju članka 6. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 32/18) i Odluke Općinske načelnice od 21. rujna 2020. godine Upravni odjel Općine Omišalj objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih

studija za akademsku 2021./2022. godinu

 

 

I.

Općina Omišalj raspisuje natječaj za stipendije za poslijediplomske studije za akademsku godinu 2021./2022.

Mjesečni iznos stipendije je 1.000,00 kn, a isplaćivat će se u deset mjesečnih obroka tijekom natječajne akademske godine.

 

II.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. da su državljani Republike Hrvatske;

2. da imaju prebivalište na području Općine Omišalj najmanje 3 godine;

3. da su redovni studenti poslijediplomskog studija i to:

a. studenti koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija da su ostvarili prosjek ocjena tijekom studiranja najmanje 3,50 ili su bili među 10% najboljih studenata u godini diplomiranja,

b. studenti koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija da su položili minimalno 50% upisanih predmeta.

 

Pravo na stipendiju nemaju studenti ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja. 

 

III.

Uz obrazac prijave kandidati su obvezni priložiti:

1. presliku domovnice, putovnice ili osobne iskaznice kao dokaz državljanstva;

2. uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana;

3. potvrdu o upisanom poslijediplomskom studiju;

4. studenti koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija prijepis ocjena s prosjekom prethodno završenog studija;

5. studenti koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija potvrdu fakulteta o upisanim i položenih najmanje 50% upisanih predmeta;

6. potvrdu (uplatnicu) o uplaćenoj školarini za akademsku godinu 2021./2022.;

7. izjavu kandidata da u okviru istog stupnja obrazovanja ne primaju stipendiju, potporu ili sličan  oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

 

IV.

Prijavu na natječaj za dodjelu stipendije na odgovarajućem obrascu  (preuzima se na porti Općine Omišalj ili na web stranicama Općine Omišalj: www.omisalj.hr) sa svim potrebnim dokumentima studenti poslijediplomskih studija podnose do 16. travnja 2021. godine neposredno u Upravni odjel Općine Omišalj ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.

Za sve informacije obratiti se Upravnom odjelu na telefon 661-983.

 

V.

Nepotpune prijave i prijave koje stignu izvan propisanog roka neće se razmatrati.

 

 

OPĆINA OMIŠALJ

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije